Skal fange CO2 med sukkertare
Et nytt pilotprosjekt skal utvikle teknologi og metoder for aktiv, naturbasert karbonfangst til havs. Målet er å fange flere millioner tonn CO2 ved hjelp av sukkertare.
Skal fange CO2 med sukkertare
Foto: Sintef
KLIMA

Skal fange CO2 med sukkertare
Et nytt pilotprosjekt skal utvikle teknologi og metoder for aktiv, naturbasert karbonfangst til havs. Målet er å fange flere millioner tonn CO2 ved hjelp av sukkertare.
  18. juli 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Sintef, DNV, Equinor og Lundin signerte nylig en avtale for å realisere det ambisiøse prosjektet, som er det første i sitt slag i verden.

– Prosjektet går ut på å dyrke store mengder sukkertare på lange liner som festes i bøyer og sjøsettes i havoverflaten, skriver Sintef.

Anleggene plasseres i områder med gode forutsetninger for taredyrking. Her vil taren ved hjelp av fotosyntesen utnytte sollyset, vokse og binde karbon fra atmosfæren.

Sukkertare

Foto: Sintef


Dette er den samme prosessen som trær og planter gjør på land.

Etter omtrent seks måneder i havet har taren fanget maksimalt med CO2 og er klar for høsting og deretter videre bearbeiding for lagring av karbonet.

Klimamål og grønne arbeidsplasser


Karbonfangst er nødvendig for at verden skal nå klimamålene og begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen.

Partnerne i prosjektet forventer at taredyrking kan gi et vesentlig bidrag til klimaet fordi det er en effektiv metode for karbonfangst og har et stort potensial for oppskalering.

Taredyrking

Foto: Sintef


– For å løse de store klimautfordringene verden står overfor trengs mye forskning for ikke bare redusere utslippene av CO2, men også å fjerne utslipp fra havet og atmosfæren, sier Vegar Johansen, adm. dir. i Sintef Ocean.

– Dette er et konsept der mulighetene for oppskalering er store. Sammen med sterke partnere jobber vi for å komme frem til løsninger raskt som kan gjøre en reell forskjell i klimakampen, sier han.

LES OGSÅ
Samarbeider om taredyrking


Karbonfangst med tare kan fungere mange steder i verden, og teknologien har således et betydelig oppskalerings- og eksportpotensial. Dette betyr mulighet for nye, grønne arbeidsplasser i Norge.

– Verden trenger teknologier for å realisere karbonfangst i stor skala. Norge har naturgitte forutsetninger, samt kompetansen og erfaringen som behøves for å utvikle og realisere teknologien. Vi i DNV ser frem til å bidra på mange fronter, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Sukkertaren forsvinner fra Oslofjorden


Prosjektet «Seaweed Carbon Solutions» startet i april 2022, og skal vare ut 2024. Deretter skal prosjektet over i en kommersiell fase.

Målet er da å demonstrere oppskalerbar teknologi med potensiale for karbonfangt på industriell skala med et eller flere større anlegg utenfor Trøndelagskysten.Prosjektet disponerer over 30 millioner kroner i pilotfasen på tre år, og ledes av Sintef og DNV, med Equinor og Lundin som hovedpartnere.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) deltar som FoU-partner, mens UN Global Compact og Rev Ocean deltar som rådgivere i prosjektet, opplyser Sintef.Kilde: SintefANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

  • Ta grunnkurs i dykking på Smøla

    Bare Dykk arrangerer CMAS * grunnkurs hos Nekton Diving på Smøla. Benytt sjansen til å ta dykkekurs i unike omgivelser og få en flott start på dykkekarrieren.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver i sommer

    PADI Rescue Diver gjør deg til en sikrere og bedre meddykker, og du lærer å håndtere og ikke minst forebygge ulykker. Nå kan du ta det viktige kurset hos Oslofjorden Dykkesenter.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS