Halvparten av norske haier er utrydningstruet
Omtrent en fjerdedel av verdens haiarter er utrydningstruet. Men hvordan står det til med våre hjemlige arter? Ifølge den norske rødlisten er tilstanden enda verre her på berget.
Halvparten av norske haier er utrydningstruet
Pigghå er et populært syn blant dykkere. Foto: Fredrik Myhre
HAIER

Halvparten av norske haier er utrydningstruet
Omtrent en fjerdedel av verdens haiarter er utrydningstruet. Men hvordan står det til med våre hjemlige arter? Ifølge den norske rødlisten er tilstanden enda verre her på berget.
  23. februar 2021
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
På verdensbasis er 140 av verdens 532 haiarter oppført som sårbare eller utrydningstruet, viser data fra IUCNs internasjonale rødliste.

I norske farvann finnes det langt færre arter, men det betyr ikke at situasjonen er bedre. Ifølge Artsdatabanken er to av de sju vanlig forekommende haiartene sterkt truet, og to har status som sårbare.

Det betyr at halvparten av haiartene i Norge er utrydningstruet, mot en fjerdedel globalt.

Kategorier
Art Status
Brugde (Cetorhinus maximus)Sterkt truet
Pigghå (Squalus acanthias)Sterkt truet
Håbrann (Lamna nasus)Sårbar
Håkjerring (Somniosus microcephalus)Sårbar*
Hågjel (Galeus melastomus)Intakt
Småflekket rødhai (Scyliorhinus canicula)Intakt
Svarthå (Etmopterus spinax)Intakt


*) Håkjerring er oppført som sårbar på den internasjonale rødlisten, mens det i Norge ikke er nok data for å gjøre et anslag.


Trenger mer forskning

For pigghåen er situasjonen verre i Norge enn ellers i verden, hvor den regnes som sårbar. I Norge er den sterkt truet på grunn av et stort overfiske tidligere, og høy andel av bifangst.

– Det er mye vi ikke vet om pigghåen, og før ny kunnskap er på plass må bifangsten reduseres ytterligere. Vi må forske mye mer på denne viktige haiarten, sier haiekspert Fredrik Myhre.

Han er marinbiolog og leder i organisasjonen Hjelp Havets Haier, som jobber for at vi skal ta bedre vare på verdens haier gjennom mer forskning, bedre fiskeriregulering og økt forståelse av haienes viktighet for et sunt hav.

Småflekket rødhai

Den småflekkede rødhaien er en av artene det står bra til med – særlig disse hos Drøbak Akvarium.


På den internasjonale rødlisten har håkjerring status som sårbar, mens det i Norge ikke er nok data til å gjøre et anslag. Myhre tror at også denne arten kan være i trøbbel her hjemme med tanke på hvor sent den formerer seg.

– Håkjerringa er typisk en art vi vet veldig lite om. Norge har et viktig ansvar for å ta vare på naturen i havet siden vi har en rekke utrydningstruede haiarter selv. I tillegg blir vi sett på som en ledende havnasjon internasjonalt, sier han.

LES OGSÅ
Har du sett en stor ryggfinne i overflaten?


I tillegg til artene i tabellen ovenfor forekommer også makrellhai, blåhai, gråhai, kamtannhai, revehai og havengel som sjeldne gjester i norske farvann. Disse er ikke vurdert på den norske rødlisten, men internasjonalt har alle status som nær truet eller truet.

Silkehaien (Carcharhinus falciformis) er ikke oppført i Artsdatabanken, men Fiskeridirektoratet har likevel innført forbud mot fiske av denne sårbare arten.

De små artene svarthå, hågjel og småflekket rødhai har ingen økonomisk betydning i Norge. Noe tas nok som bifangst, men det fiskes ikke målrettet på disse haiene.

Håbrann

Håbrannen har en imponerende tanngard, og er faktisk i samme familie som hvithaien. Foto: Des Colhoun/www.geograph.org.uk (CC BY-SA 2.0)


Trues av overfiske og ulovlig fiske

Internasjonalt er haiene hovedsaklig truet på grunn av overfiske og ulovlig fiske. I Norge er både brugde, håbrann og piggå fredet mot direkte fiske, men det er fremdeles lov med litt bifangst av pigghå.

– Overfiske er en av mange alvorlige utfordringer haiene står overfor. Også her hjemme i norske farvann vet vi at det fanges langt flere haier enn fiskerinæringen selv rapporterer. Det har næringen selv fortalt flere ganger i møter med forskere, myndighetene og miljøorganisasjoner, sier Myhre.

Nylig gikk tre håbranner i torskegarn i fjorden Sjona på Helgelandskysten i Nordland, og vakte oppsikt i mediene.

LES OGSÅ
Alarmklokkene ringer for verdens haier


Myhre mener det burde ha høy prioritet hos statsminister Erna Solberg å få på plass egne gjenoppbygningsplaner for arter som gjør det dårlig i hjemlige farvann.

– Det må gjøres mer for å beskytte verdens haiarter. Dette er spesielt viktig når vi nå står i startgropen til FNs havforskningstiår. Vi trenger sårt mer kunnskap om hvor viktige haiene er for havet, hvordan bestandene utvikler seg over tid og hvordan vi bedre kan legge til rette for at fiskeriene tar bedre vare på sårbare og utrydningstruede arter, sier Myhre.

Rødlisten er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter og vitenskapelige institusjoner. Den gir oversikt over dyrearter som har risiko for å dø ut fra Norge.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Perfekt gave: Gi bort et dykkekurs

  Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Trygghet og glede for de minste

  Da den originale Konfidence-vesten ble lansert i 1998 var det en umiddelbar suksess. Produktene selges nå i over 20 land, og Frivannsliv er norsk forhandler.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Perfekt gave: Gi bort et dykkekurs

  Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Trygghet og glede for de minste

  Da den originale Konfidence-vesten ble lansert i 1998 var det en umiddelbar suksess. Produktene selges nå i over 20 land, og Frivannsliv er norsk forhandler.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS