Decade of Ocean Science har startet

2021 markerer starten på FNs havforskningstiår, som varer til 2030. Målet er å få til en bærekraftig utvikling med rene og rike hav til glede og nytte for jordens befolkning.

Decade of Ocean Science har startet

HAVFORSKNINGDecade of Ocean Science har startet

2021 markerer starten på FNs havforskningstiår, som varer til 2030. Målet er å få til en bærekraftig utvikling med rene og rike hav til glede og nytte for jordens befolkning.

  7. januar 2021
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
FNs generalforsamling vedtok 5. desember 2017 å arrangere et havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av en økende forståelse av havets rolle for jordas framtid, skriver Havforskningsinstituttet.

Under slagordet «The science we need for the ocean we want» (på norsk: Vitenskapen vi trenger for havet vi ønsker oss) skal havforskningstiåret skal fremme ny, vitenskapelig kunnskap som kan brukes til å styrke forvaltningen av hav- og kystområder i hele verden.

Seks konkrete målsettinger

 • Et rent hav, hvor vi identifiserer og reduserer eller fjerner forurensning fra havet
 • Et sunt og motstandsdyktig hav, der marine økosystemer kartlegges og beskyttes
 • Et forutsigbart hav, der vi kan forstå og forutse endringer og konsekvenser for samfunnet
 • Et trygt hav, med beskyttelse mot farer på kysten og til sjøs
 • Et bærekraftig og produktivt hav, som sikrer folk matforsyning og levebrød
 • Et forstått og tilgjengelig hav, der alle har tilgang til havdata og informasjon som grunnlag for sine beslutninger


Det må gjennomføres mange tiltak for at vi skal kunne ha glede og nytte av havet både i dag og i framtiden. Initiativet til havforskningstiåret kom fra UNESCO-organisasjonen IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission).

Havforskningstiåret skal bidra til å nå de 17 målene for bærekraftig utvikling som verdenssamfunnet har blitt enige om. De skal oppfylles innen 2030 og sikre sosial, økonomisk og økologisk bærekraft.

Målsettingen med havforskningstiåret er beskrevet i en PDF, som du kan laste ned her.

Bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.


Norge skal bidra

I Norge er det Forskningsrådet som har fått oppgaven med å koordinere og følge opp den norsk innsatsen i havforskningstiåret. En ekspertgruppe lanserte i oktober 2020 en plan for satsing på ti områder.

Havforskningsinstituttet vil være en sentral aktør for å sette havforskningstiårets ambisjoner ut i praksis både nasjonalt og internasjonalt, og vil være sentralt i instituttets arbeid i årene framover.


ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • – Vi gjør service for alle dykkere

  Gass og Pusteservice i Drøbak er ikke bare et servicesenter for bransjen – de tar også imot ventilsett og flasker fra dykkere. Kanskje det er på tide med litt vedlikehold?

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Ta Advanced-kurs hos OFDS

  Har du tatt grunnkurs i dykking? Ta et skritt videre og bli med på neste PADI Advanced Open Water Diver-kurs hos Oslofjorden Dykkesenter!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS