Havnespy kan invadere Oslofjorden
Miljødirektoratet ber folk si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som har blitt oppdaget på Koster i Sverige. Dykkere bør være spesielt oppmerksomme.
Havnespy kan invadere Oslofjorden
FREMMEDE ARTER

Havnespy kan invadere Oslofjorden
Miljødirektoratet ber folk si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som har blitt oppdaget på Koster i Sverige. Dykkere bør være spesielt oppmerksomme.
  7. juli 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

– Kosterøyene ligger svært nærme Ytre Hvaler nasjonalpark, og vi er bekymret for at havnespy skal spre seg til kysten av Hvaler, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Slik ser du forskjell på havnespy og brødsvamp


Hun ber folk som ferdes langs kysten i ytre deler av Oslofjorden om å være oppmerksom på mulige forekomster av havnespy, og melde fra om de ser noe de mistenker kan være den fremmede arten.

Foreløpig er det oppdaget havnespy i fem havneområder i Norge, alle på Vestlandet. Den fremmede arten dekker store områder rundt brygger og kaianlegg, men er også funnet i tareskog og andre naturlige habitat.

Hva hvis du finner havnespy?


Det ble ikke påvist havnespy i Oslofjorden da dette ble undersøkt i samarbeid med lokale dykkeklubber i februar 2024, men mange mener det bare er et spørsmål om tid før arten dukker opp.

Havnespy er beige-oransje, og vokser som en matte på steiner, berg, tau, brygger og andre materialer. Overflaten ser glatt ut, men den er ru å kjenne på.

– Det er havnespy overalt


Hvis du mistenker å ha kommet over havnespy oppfordres du til å rapportere funnet i Artsdatabankens rapportsystem for arter i Norge, Artsobservasjoner.no.

  • Det viktigste du kan gjøre for å hindre spredning av havnespy er å sjekke båten din og annet utstyr jevnlig, og rengjøre det hvis det har ligget ute i sjøen over lengre tid. Godt vedlikehold vil i stor grad hindre organismer som havnespy å feste seg.
  • Unngå å fiske og sette teiner i områder med havnespy. Vær ekstra oppmerksom hvis du ferdes i områder der du vet at arten finnes.
  • Finner du havnespy på båten eller utstyr så fjern dette på land. Havnespy dør hvis det tørker ut eller legges i ferskvann.


Flere fremmede arter truer Oslofjorden


Hvis du ferdes i områder der det kan være havnespy kan du gjøre noen enkle tiltak for å redusere risikoen for å spre arten videre:

Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg.Dette kan for eksempel være hvis man eier en fritidsbåt som ligger i et område der havnespy er funnet.

Aktsomhetsplikten gjelder også kommersielle aktører. For mer informasjon og tiltak kan kommersielle aktører kontakte Sjøfartsdirektoratet.

Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Flott vrakdykking på Sørlandet

    One Ocean Dive Resort utenfor Kristiansand byr på en rekke spennende vrak, flott undervannsnatur og dykk hvor man kan sanke kamskjell og krabber. Ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS