Flere fremmede arter truer Oslofjorden

Oslofjorden er nesten fisketom, og det haster med tiltak. Fem invaderende arter regnes som en spesielt stor trussel mot det marine livet, ifølge en rapport fra Miljødirektoratet.

Flere fremmede arter truer Oslofjorden
Spøkelseskreps, japansk drivtang og stillehavsøsters. Foto: L. Gall (Yale Peabody Museum), Wikipedia, Hans Hillewaert

MILJØ

MARINBIOLOGIFlere fremmede arter truer Oslofjorden

Oslofjorden er nesten fisketom, og det haster med tiltak. Fem invaderende arter regnes som en spesielt stor trussel mot det marine livet, ifølge en rapport fra Miljødirektoratet.

  23. juli 2020
Havmiljøet i Oslofjorden står i fare. Plastforurensning, høstpløying i landbruket, kommunale avløp, båttoaletter og invaderende arter er blant de mange truslene.

En faglig rapport om helsetilstanden i Oslofjorden innledes med et dramatisk forord:

– Oslofjorden trenger hjelp. Det som før var en fiskerik fjord, er nå en mer eller mindre fisketom fjord. Taren vokser ikke lenger så dypt som tidligere på grunn av uklart vann, og i indre områder mangler det oksygen på bunnen, skriver prosjektleder Maria Pettersvik Arvnes i rapporten.

Japansk drivtang

Torsken er en av artene som er sterkt truet i Oslofjorden. Også flere sjeldne naturtyper står under press.


Stor trussel fra fremmede arter

I rapporten fremgår det at stillehavsøsters, japansk drivtang, strømgarn (en rødalge), spøkelseskreps og amerikansk hummer regnes som farlige trusler for miljøet i fjorden.

 • Stillehavsøsters har invadert fjorden de siste årene. Den kan bli 20-30 cm lang og finnes allerede i store mengder flere steder.
 • Japansk drivtang er en brunalge som vokser i beskyttede bukter, på mange steder i så store mengder at den er til sjenanse på badeplasser og i småbåthavner. Arten har sannsynligvis kommet til Europa på grunn av import av japansk østers, og kom til Norge i 1985.
 • Strømgarn er en rødalge som blir opptil 1,7 meter lang. Den trives på grunt vann i strømrike sund. Arten er i dag vanlig i indre Oslofjord, og er i spredning blant annet i Danmark.
 • Amerikansk hummer kan være bærer av bakteriesykdommen gaffkemi som ved smitte til europeisk hummer gir 100% dødedelighet. Havforskerne er også bekymret for at den amerikanske hummeren kan danne hybrider med vår hjemlige art.
 • Spøkelseskrepsen blir opptil 3 cm lang og lever blant alger på grunt vann. Den forekommer i store mengder og kan fortrenge krepsdyrarter som er naturlig hjemmehørende i våre farvann.Flere invaderende arter på vei

I forrige uke ble det funnet en penselkrabbe på Tjøme (se egen sak), og forskerne venter at denne og arten asiatisk strandkrabbe vil etablere seg i Norge. I tillegg er det gjort minst to funn av kinesisk ullhåndskrabbe.

Mens penselkrabben ikke sees på som en stor trussel, er både ullhåndskrabben og den asiatiske strandkrabben kjent som aggressive arter som kan forårsake store ødeleggelser og fortrenge naturlig forekommende arter.

Befolkningsvekst gir økt press

Befolkningsveksten i Oslofjord-området trekkes også frem som en utfordring. I dag bort det 690.000 mennester i Oslo kommune, og beregninger viser at tallet vil øke til omtrent en million om 20 år.

Det vil da bo nærmere to millioner mennesker ved Oslofjorden.

Miljødirektoratet har lagt frem en handlingsplan med tiltak for skal forhindre, redusere og begrense truslene mot havmiljøet i Oslofjorden. Du kan lese mer om tiltakene her.ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær å dykke sidemount

  Vil du oppleve mer frihet under vann, ha med deg mer gass og fjerne belastningen på ryggen? Da er IANTD Open Water Sidemount Diver kurset for deg – og du kan ta det før sommeren.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær å dykke sidemount

  Vil du oppleve mer frihet under vann, ha med deg mer gass og fjerne belastningen på ryggen? Da er IANTD Open Water Sidemount Diver kurset for deg – og du kan ta det før sommeren.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS