Havnespy har spredt seg nordover
Over 100 vannprøver tatt mellom Stavanger og Sognefjorden viser at den japanske sjøpungen Didemnum vexillum har spredt seg lenger nord enn hittil kjent.
Havnespy har spredt seg nordover
Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Det er nå gjort nye funn av den fremmede arten på Vestlandet. Foto: Torbjørn Brekke
FREMMEDE ARTER

Havnespy har spredt seg nordover
Over 100 vannprøver tatt mellom Stavanger og Sognefjorden viser at den japanske sjøpungen Didemnum vexillum har spredt seg lenger nord enn hittil kjent.
  3. februar 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Det nordligste funnet av havnespy er gjort i Fensfjorden like nord for Mongstad. Dette er et område med mye industri og flere oppdrettsanlegg, skriver Miljødirektoratet.

Funnene er gjort ved Skipevika, Sløvåg og litt lenger nord i Brandangersundet.

– Disse industriområdene har mye skipstrafikk, og funn av havnespy her er alvorlig da det er sannsynlig at det fort kan spres videre med båtene som ligger til kai der, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

LES OGSÅ
Havnespy funnet i Haugesund


Kartleggingen er gjort av Norsk Institutt for naturforskning (Nina), på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Det er kjent fra andre land at havnespy får konsekvenser for oppdrett av skjell som følge av gjengroing av anlegg. Det vekker derfor også bekymring at det er gjort funn av arten i nærheten av anlegg for fiskeoppdrett.

– Det er havnespy overalt


– For å kunne treffe nødvendige tiltak er det sentralt å fortsette kartleggingen videre nordover og sørover langs kysten, med særlig fokus på de store havnene med mye trafikk, sier Ellen Hambro.

Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg.

LES OGSÅ
Denne har spredd seg til Indre Oslofjord


Prøver tatt fra kaiområdene på Mongstad gir ikke entydige resultater. Foreløpig vet man derfor ikke sikkert om havnespy også er etablert på industribasen eller ikke, og dette må følges opp med flere undersøkelser.

Det er også gjort nye funn av havnespy svært nært allerede kjente funn i Stavanger, Haugesund og ved Askøy utenfor Bergen. Blant annet ble havnespy funnet i en småbåthavn på sørsiden av Sølyst i Stavanger.

Flere fremmede arter truer Oslofjorden


– Småbåthavnen ved Sølyst har svært mye aktivitet og båttrafikk i sommerhalvåret. Dette utgjør derfor en stor risiko for videre spredning, og det blir svært viktig å få satt inn effektive tiltak og rutiner for å hindre videre spredning fra båthavnen, sier Hambro.

Samtidig er det positivt at havnespy ikke ble funnet i noen av prøvene mellom Haugesund og Bergen.

Brukte ny miljø-DNA-metode


Dette er første gang havnespy er kartlagt i Norge med bruk av miljø-DNA. Miljø-DNA er en metode der man tar vannprøver for å lete etter genmateriale som er unik for arten.

– Metoden ga utslag på havnespy, og viste seg dermed å fungere, noe vi var spente på. Dette kan muliggjøre effektiv kartlegging av store deler av kysten, sier Hambro.

LES OGSÅ
Vil være forberedt til neste invasjon


Siden undersøkelsene kun baserer seg på vannprøver, vet man ikke hvor mye havnespy det er på de stedene arten blir påvist

Oppfølging med undersøkelser i felt er derfor viktig, og Havforskningsinstituttet er i gang med å kontrollere flere av stedene hvor havnespy ble påvist.

Tiltak klare innen påske


Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i oppdrag å gjøre en risikovurdering av etableringen og spredning av havnespy i Norge, der de skal se på hvilke tiltak som vil være best å sette inn.

Komiteen skal allerede rundt påsketider levere en liste over aktuelle tiltak for sommeren i år, når båttrafikk og aktivitet langs sjøen øker.

Slik vil de stoppe havnespyet


Tiltak som kan være aktuelle å sette inn er blant annet ekstra aktsomhet, og å unngå unødvendig aktivitet i områder der havnespy er påvist som kan føre til spredning av arten.

Det er også nødvendig at de som driver båtaktivitet i disse områdene gjør tiltak som kan bidra til å redusere spredning av havnespy ut av områdene, som for eksempel inspeksjon og rengjøring av utstyr.
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta dykkelappen hos OFDS før jul

    Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting er bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen når du skal på vinterferie. Meld deg på – Oslofjorden Dykkesenter har et kurs på planen før jul.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Er du interessert i dykkehistorie?

    Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS