Vil være forberedt til neste invasjon
En ny arbeidsgruppe som skal forbedre bekjempelsen av pukkellaks, er blant flere tiltak Miljødirektoratet setter i verk etter årets store invasjon av den uønskede arten.
Vil være forberedt til neste invasjon
En ny invasjon av pukkellaks er forventet i 2023. Foto: Jarl Koksvik/Miljødirektoratet
FREMMEDE ARTER

Vil være forberedt til neste invasjon
En ny arbeidsgruppe som skal forbedre bekjempelsen av pukkellaks, er blant flere tiltak Miljødirektoratet setter i verk etter årets store invasjon av den uønskede arten.
  16. november 2021
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Miljødirektoratet er bekymret for at pukkellaksen utkonkurrerer villaksen og svekker naturmangfoldet. I år kom pukkellaksen tidligere enn forventet opp i elvene for å gyte.

– Dette er det viktig å trekke lærdom av, slik at vi kan starte effektive tiltak til riktig tid ved neste storinvasjon som forventes om to år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

LES OGSÅ
Dvergfjesing funnet ved Mandal


Hun roser den store lokale dugnadsinnsatsen, som gjorde at det ble fisket ut 72.000 pukkellaks til tross for at tiltakene ble satt i gang litt sent.

– Den betydelige fangsten reduserer gytebestanden betraktelig, og det håper vi vil gjøre at det blir færre pukkellaks om to år, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Innfører hastetiltak mot pukkellaks


Det er særlig i Øst-Finnmark innsiget av pukkellaks har vært stort i sommer, og det kom tidligere enn forventet.

I de tre elvene Vestreelva, Vestre Jakobselv og Munkelva har man fanget nærmere 40.000 pukkellaks. Det ble også observert og fanget en del pukkellaks videre sørover.

– Takket være midler fra staten, og en formidabel lokal innsats fra grunneiere, organisasjoner og lokalbefolkning, klarte man å fiske ut svært mye pukkellaks og utnytte det meste av fangsten, sier Hambro.

Evaluering i gang


Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt ut forespørsel til alle lag og foreninger som har fått tillatelse til utfisking av pukkellaks om hvor mye de har fanget, erfaringer med årets aktivitet og hva de foreslår som forbedringer til 2023.

– Dette er viktig for å få inn kunnskap om fangstmetodene som fungerer best, og andre opplysninger som kan bidra til enda bedre organisering av utfiskingstiltak til neste større innsig av pukkellaks som forventes i 2023, sier Ellen Hambro.

LES OGSÅ
Tyrkia invaderes av fremmede arter


Miljødirektoratet er på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i ferd med å etablere en arbeidsgruppe for å samordne og forbedre bekjempelsen av pukkellaks.

Arbeidsgruppen skal sikre at fangst av pukkellaks i de ulike elvene bygger på den samlede erfaringen fra hele landet.

Havnespy funnet i Haugesund


Viktige oppgaver for gruppen blir å lage regionale planer for utfisking av pukkellaks og informasjon om bekjempelsen av den uønskede arten.

De skal blant annet anbefale hvilket utstyr man bør bruke, holde oversikt over fangsten og systematisere kunnskap og erfaring med ulike fangstmetoder.

Vil skaffe og teste fangstutstyr


Miljødirektoratet foreslo i en handlingsplan for bekjempelse av pukkellaks å skaffe og teste nødvendig fangstutstyr i 2022, for å vite at det fungerer når neste pukkellaksinvasjon forventes i 2023.

– Foreløpig har det kommet større mengder pukkellaks annethvert år. Ved å teste utstyr i 2022 får man dermed også mulighet til å overvåke utviklingen i den foreløpig mindre bestanden som kommer når det er partallsår, sier Hambro.

LES OGSÅ
Sjelden fremmed art oppdaget


Klima- og miljødepartementet har satt av 15,3 millioner kroner til nye feller som skal brukes til å fange pukkellaks langt nede i vassdragene, slik at de ikke kommer seg opp i elvene for å gyte.

– Det setter oss i stand til å prøve utstyret i 2022, slik at vi kan være klare for innsats i god tid før mye pukkellaks forventes å komme i elvene igjen i 2023, sier Hambro.

Forskning på trussel mot villaks


Et annet tiltak Miljødirektoratet foreslår er å overvåke i hvilken grad pukkellaksen i år har lykkes med å få frem levedyktige unger.

Siden pukkellaksen i år kom tidligere enn forventet, vil det være sentralt å følge med på hvor tidlig rognen klekkes.Miljødirektoratet foreslår også å sette av årlige midler fremover til forskning på skadevirkninger av pukkellaksen på miljø og naturmangfold, og på effektive fangstmetoder.

– Vi trenger blant annet økt kunnskap om i hvilken grad de store mengdene pukkellaks fortrenger villaks, sjøørret og sjørøye fra områdene der de gyter, avslutter Hambro.

Kilde: Miljødirektoratet


ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta fridykkerkurs hos ProDykk

    Fridykking har blitt svært populært, og det er ikke uten grunn: Med relativt enkelt utstyr kan man oppleve havets spennende verden! I juni holder ProDykk kurs i fridykking.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS gjør service på alle ventiler

    Gass og Pusteservice i Drøbak er ikke bare et servicesenter for yrkesdykkere og dykkebransjen – de tar imot ventilsett og flasker fra alle dykkere. Kanskje det er på tide med litt vedlikehold?
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS