140 000 frivillige ryddet i hele Norge

Strandrydderapporten er klar, og viser at frivillig innsats langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer har stor effekt: Over 3 000 tonn avfall ble fjernet. Dykkerne har stått for et viktig bidrag.

140 000 frivillige ryddet i hele Norge
Foto: Slettaa Dykkerklubb/Sondre Ski

MILJØ140 000 frivillige ryddet i hele Norge

Strandrydderapporten er klar, og viser at frivillig innsats langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer har stor effekt: Over 3 000 tonn avfall ble fjernet. Dykkerne har stått for et viktig bidrag.

  2. juli 2019
  Av Hold Norge Rent
Strandrydderapporten utgis årlig av Hold Norge Rent. Den bygger på data registrert i Ryddeportalen gjennom året, og viser at det i 2018 ble det gjennomført nesten 6 000 aksjoner i Norge. Deltakerne la ned 260 000 timeverk og samlet inn over 3 000 tonn avfall fra nær 8 000 km strand.

Antall deltakere økte fra 43 000 i 2017 til 143 000 i 2018, og det ble registrert 5 738 aksjoner i Ryddeportalen i 2018. Dette er en økning på 102 % fra året før. Totalt deltok 143 000 frivillige, en tredobling fra året før.

– Den frivillige innsatsen har bidratt sterkt til å gjøre Norge renere og vakrere. Ekstra gledelig er den formidable veksten i antall frivillige. Med slike tall kan vi betegne rydding som en norsk folkesport sier Fanny Pindsle, prosjektleder for opprydding.

Økt fokus på plastforsøpling både i media og hos norske myndigheter er noe av forklaringen på økningen. Særlig fjorårets NRK-kampanje satt søkelyset på problemet og bidro til mobiliseringen, men økte bevilgninger til feltet har også vært avgjørende.

Alle fylkene med, unntak av Hordaland som omtrent holdt fjorårets meget høye nivå, hadde vekst i antall aksjoner. Sterkest var veksten i innlandsfylket Hedmark, men her var utgangspunktet fem aksjoner i 2017.

Flott innsats av dykkerne og klubbene

Det ble registrert 146 undervannsaksjoner i Ryddeportalen i 2018. I tillegg kommer en kjempeinnsats gjennom Norges Dykkeforbunds teineaksjon og dykkere som tar med seg avfall hver gang de dykker.Krabber og andre dyr i havet lider under de store mengdene marint avfall. Spøkelsesgarn, gamle teiner og ruser, plastsøppel, fiskesnøre og garnrester tar livet av et ukjent antall dyr hvert år. Sørg for at avfallet blir tatt hånd om på riktig måte!


– Mye av avfallet som ligger på havbunnen er historisk, men dessverre er det fortsatt mange som ser ut til å betrakte havet som av avfallsbøtte, sier prosjektkoordinator Ingrid Zimmermann.

De frivillige registrerer innsamlet avfall i Ryddeportalen fordelt på 21 kategorier. Uidentifiserbare plastbiter som dominerer, med nesten en tredjedel av antall funn. Deretter følger EPS (isopor) og små taubiter som i stor grad er bøtekapp, garnrester og liknende.Tor Oppegård fra Drøbak Undervannsklubb slipper ut en hummer som ble funnet i en ulovlig samleruse utenfor sesongen.

Materialanalysen viser fortsatt en klar dominans av plast. Plastavfall (plast og EPS) utgjør omtrent 90 % av avfallet. Forsøpling er et problem uansett materiale, men tiltakene som settes inn i årene fremover, må prioritere forebyggende tiltak mot plastforsøpling.

Hva er kildene til forsøpling?

Ikke all forsøpling er avfall på avveie. En del forsøpling kan også være tap av gjenstander. Forsøpling kan derfor defineres som gjenstander/produkter som er kommet på avveie grunnet rutinesvikt, ulykker, mangelfull avfallshåndtering, dumping e.l.

Gjenstander som kan relateres til personlig forbruk dominerer med 46 prosent av avfallet som er registrert i Ryddeportalen. Deretter følger gjenstander fra maritim sektor og bygg, anlegg og industri med henholdsvis 33 og 16 prosent. I denne sammenhengen er det viktig å understreke at personlig forbruk også kan komme fra næringslivet.

Fordelingen på avfallstyper og materialopprinnelse er ikke så ulikt kystfylkene. Plast dominerer også her. Maritim sektor mangler selvsagt som kilde, men friluftsliv er dessverre en stor kilde til forsøpling i innlandet.

Takk til avfallsbransjen

Frivillige står for det meste av oppryddingen i Norge, men det er særlig grunn til å takke avfallsbransjen som gjør en kjempeinnsats med å håndtere innsamlet avfall på en forsvarlig måte.

– Vi vil gjerne rette en stor takk til både private og offentlige avfallsselskap over hele landet. Uten velviljen og pågangsmotet fra disse aktørene hadde ikke frivillig opprydding vært mulig, sier Pindsle.Se video fra Strandryddedagen på Kvitsøy i 2018:


Video: Vidar Skålevik/WeDive.no
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Spar 1.200,- på Apeks XTX 200/40

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Klubbtilbud på båtførerprøven

  – Medlemmene i dykkeklubber tilsluttet Norges Dykkeforbund kan ta kurset som leder til båtførerprøven til halv pris, forteller generalsekretær Stian Olsen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS