Vil ha flere fredningsområder
Fiskeridirektoratet inviterer landets 282 kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres spesielt til å søke.
Vil ha flere fredningsområder
Foto: Fiskeridirektoratet
HUMMER

Vil ha flere fredningsområder
Fiskeridirektoratet inviterer landets 282 kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres spesielt til å søke.
  22. oktober 2020
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Vi ønsker et fredningsområde for hummer i hver kystkommune og håper spesielt på at kommuner som ikke har kommet med forslag enda gjør det, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det er nå til sammen 51 fredningsområder langs kysten. Disse inkluderer ti nye områder som er etablert før årets hummersesong.

LES OGSÅ
Over 34.000 registrerte hummerfiskere


I fredningsområdene er det forbud hele året å fiske med redskap som kan fange hummer.

– Til sammen kan fredningsområdene til slutt bli et nettverk som sikrer en god beskyttelse av hummerbestanden langs kysten vår, samtidig som det begrensede fisket kan fortsette utenfor disse områdene, sier Meling.

Homarus gammarus

Norge har i dag 51 fredningsområder for hummer. Nå inviterer Fiskeridirektoratet alle landes kystkommuner til å søke om nye hummerreservater. Dersom oppfordringen følges kan det bli over 200 fredningsområder langs kysten.


Kommunene bestemmer selv


Det er kommunen som selv må ta initiativ ovenfor Fiskeridirektoratet til å sette i gang en prosess for å etablere et fredningsområde for hummer.

– Kommunen må ta en formell beslutning om å starte prosessen. Kommunens forslag må behandles politisk før det sendes over til Fiskeridirektoratet, sier Meling.

LES OGSÅ
10 nye fredningsområder for hummer


Hele saken, ikke bare selve vedtaket, sendes til Fiskeridirektoratet for å gi regionkontorene det beste grunnlaget for å forberede en nasjonal høring.

– Høringsfristen skal normalt være tre måneder og vi ber derfor om at kommunens vedtak sendes til oss før 1. mai. Da kan vi få på plass fredningsområdene i god tid før sesongen starter 1. oktober, sier Meling.

Klare kriterier


– Det må være en rimelig god hummerbestand i området som velges ut. Området skal ha et godt vannmiljø og varierte bunnforhold som er egnet for hummer. Det må tas hensyn til hummerens vandring mellom grunt og dypere vann, sier Meling.

Hummeren må beskyttes bedre!


Størrelsen på det foreslåtte området er ikke viktig. Noen av de eksisterende områdene er små i utstrekning, mens andre omfatter hele fjorder.

– Dersom det er kommuner som ønsker å få vurdert om et område kan egne seg for hummerfredning, så er de selvfølgelig også velkomne til å ta kontakt. Kommunen kan også ta imot bistand i sitt arbeid fra interesseorganisasjoner, sier Meling.

Fredningsområder for hummer:
Forskning finner fredningsområder fordelaktig


Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene, og det er liten tvil om at det er mer spennende å dykke på et sted med masse hummer og lite eller ingen fiskeredskaper.

– Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Meling.Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.

Det foregår også en viss utvandring av hummer fra områdene, og dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm...

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Ta nitrox hos Halden Dykkersenter

  Sertifikatet PADI Enriched Air Diver og nitrox som pustegass gir deg lengre bunntid og bedre sikkerhetsmargin. Ta det populære kurset hos Halden Dykkersenter i februar!
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm...

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Ta nitrox hos Halden Dykkersenter

  Sertifikatet PADI Enriched Air Diver og nitrox som pustegass gir deg lengre bunntid og bedre sikkerhetsmargin. Ta det populære kurset hos Halden Dykkersenter i februar!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS