Mindre miljøgifter langs kysten
Mengden av enkelte miljøgifter har gått vesentlig ned i norske kystområder. Det viser at forbud mot farlige stoffer virker, ifølge en ny rapport som tar for seg 40 års overvåking av miljøgifter i havet.
Mindre miljøgifter langs kysten
Et forbud mot miljøgiften TBT som ble innført i 1990, har hatt positiv effekt på purpursneglene langs norskekysten. Foto: Lise Tveiten, Niva
HAVMILJØ

Mindre miljøgifter langs kysten
Mengden av enkelte miljøgifter har gått vesentlig ned i norske kystområder. Det viser at forbud mot farlige stoffer virker, ifølge en ny rapport som tar for seg 40 års overvåking av miljøgifter i havet.
  30. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Kunnskap om nivåer, trender og effekter av miljøgifter bidrar til et godt grunnlag for å vurdere miljøtilstanden i de nære kystområdene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I en pressemelding forteller hun at resultatene fra miljøovervåkingen brukes til å forby eller redusere bruk av giftstoffer, både nasjonalt og internasjonalt.

LES OGSÅ
Spekkhoggerbaby var full av miljøgift


Noen kjemiske stoffer utgjør så stor fare for helse og miljø, at de kalles miljøgifter. Målet er å stanse bruken og utslippene av dem.

Forurensning fra miljøgifter har i 40 år blitt overvåket langs hele kysten av Norge. På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (Niva) utarbeidet rapport med data fra 2021.

Regjeringen arrangerer havkonferanse


Den nye rapporten viser nivåer av 27 ulike miljøgifter på torsk, blåskjell, sjøsnegler og ærfugl.

– Hovedsakelig går nivåer av miljøgifter ned i marint miljø der vi har tidstrender. Det er noen unntak med økende trender i enkelte fjorder og nær urbane havneområder, sier seniorforsker Merete Schøyen i Niva.

LES OGSÅ
Enighet om global havmiljøavtale


Et eksempel på synkende langtidstrender er i purpursnegl fra Færder i ytre Oslofjord. Gifteffekter på denne arten har gått ned fordi Norge mange år tilbake i tid forbød bruken av stoffet tributyltinn (TBT) i båtmaling.

TBT kan føre til at hunnlige sjøsnegler utvikler hannlige kjønnsorganer. I blåskjell er langtidstrenden synkende verdier av enkelte metaller og organiske miljøgifter.

☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:


– Det er gledelig å se at reguleringer av miljøgifter virker, samtidig er det bekymringsfullt å se at nivåene øker for andre stoffer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Generelt øker nivåene for noen polyklorerte bifenyler (PCB-er) langs hele kysten. I Oslofjorden øker nivåene for noen metaller, som for eksempel bly, krom og arsen.En mulig forklaring på økende trender, kan være at klimaendringer gir økt nedbør og større avrenning.

– I Oslofjorden påvises fortsatt mange miljøgifter med relativt høye nivåer. Men de siste ti årene har konsentrasjonen av kvikksølv i torsk flatet ut i de indre delene av fjorden, sier Merete Schøyen i Niva

Miljøfotspor etter «Kampen om Narvik»


– Norge har aktivt arbeidet med å forby og stille strenge krav for å redusere utslippene av miljøgiftene i flere tiår, sier Ellen Hambro.

– Dette gjør at vi finner lavere nivåer av flere av de tradisjonelle miljøgiftene. Samtidig kommer det stadig nye miljøgifter. Det er viktig at vi regulerer også disse tidlig, sier hun.Norge deltar i arbeidet med dette både i EU og globalt. Et eksempel er at Norge og fire andre land jobber sammen om å forby perfluorerte forbindelser (Pfas).

Disse stoffene er svært stabile og brytes i liten grad helt ned. De hoper seg opp i både mennesker og miljø, og spres over hele kloden. Flere av stoffene kan ha alvorlige effekter for dyr og mennesker.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Gratis webinar for rustne dykkere

    Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Da bør du melde deg på Frivannslivs gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Flott vrakdykking på Sørlandet

    One Ocean Dive Resort utenfor Kristiansand byr på en rekke spennende vrak, flott undervannsnatur og dykk hvor man kan sanke kamskjell og krabber. Ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS