Havnespy kan spre seg helt til Svalbard
En ny risikovurdering viser at havnespy fortsatt må bekjempes med tiltak i småbåthavner, overvåking av spredning og rengjøring av større skip.
Havnespy kan spre seg helt til Svalbard
Havnespy ble først oppdaget i Engøysundet i Stavanger i november 2020, og dekker nå store deler av havbunnen der. Havnespy er så langt oppdaget i fem havner på Vestlandet, og ved Koster i Sverige rett ved norskegrensen. Foto: Leif Bruntveit
FREMMEDE ARTER

Havnespy kan spre seg helt til Svalbard
En ny risikovurdering viser at havnespy fortsatt må bekjempes med tiltak i småbåthavner, overvåking av spredning og rengjøring av større skip.
  9. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Den største risikoen for at havnespy (Didemnum vexillum) skal spre seg videre er som påvekst på skip, borerigger og andre fartøy, melder Miljødirektoratet.

– Havnespy kan også overleve ved lavere temperaturer, noe som medfører at arten har potensiale til å kunne kolonisere hele norskekysten, helt til Svalbard, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Havnespy

Havnespy truer algene som hører naturlig hjemme langs norskekysten, fordi den vokser på algene og kan kvele dem. Algene er viktige levesteder for andre arter, og produserer oksygen og binder karbon. Foto: Vivian Husa, Havforskningsinstituttet


Havnespy er en invaderende, fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet. Den har et stort potensial til å utkonkurrere andre arter ved å gro over disse, og dermed redusere deres leveområder og vekstmuligheter.

I tillegg kan den fremmede arten true nærings­interesser langs kysten, slik som oppdretts­næringen. Det viser en ny rapport, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Det er svært usannsynlig at den invaderende sjøpungarten havnespy kan utryddes fra norske farvann.


Etter at havnespy de siste årene er oppdaget i fem havner på Vestlandet, har Miljødirektoratet satt i gang flere strakstiltak for å hindre den i å spre seg videre.

Blant annet har småbåteiere blitt oppfordret til å jevnlig sjekke båtene sine for havnespy, og rengjøre både båt og redskaper. Det er informert om nødvendige tiltak i en rekke utvalgte småbåthavner.

Havnespy truer Oslofjorden


I samarbeid med Havforskningsinstituttet startet direktoratet for over et år siden omfattende kartlegging og overvåkning av havnespy. Den nye rapporten understreker behovet for å fortsette med disse tiltakene.

– Selv om det er svært usannsynlig at havnespy kan utryddes fra norske farvann, viser rapporten at tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen og hindre at den sprer seg til nye områder, sier Ellen Hambro.

LES OGSÅ
Havnespy har spredt seg nordover


Vitenskapskomiteen skriver i rapporten at det er viktig å overvåke arten i områder med sårbar natur, i utvalgte havneområder, småbåthavner og i områder med mye oppdrettsvirksomhet.

På lengre sikt blir det viktigste ifølge rapporten å hindre nye innførsler av havnespy til norskekysten med internasjonal skipstrafikk.

– Det er havnespy overalt


– Den jobben som allerede pågår for å hindre havnespy i å spre seg skaffer oss tid til å få på plass mer omfattende tiltak overfor større skipstrafikk, sier Ellen Hambro.

Det må skje gjennom samarbeid med andre land ved å stille krav som hindrer begroing på skip. Tiltak som settes inn mot havnespy vil også kunne bidra til å hindre andre fremmede arter i å etablere seg.I rapporten er det også vurdert risikoen som havnespy utgjør for oppdretts­næringen i Norge. Hvis havnespy etablerer seg på merdene kan det hindre vanngjennom­strømning og oksygentilførsel til fisken.

Det må i tilfelle gjøres tiltak enten i form av økt bruk av antibegroingsmidler, eller gjennom vasking med oppsamling, ifølge rapporten.Kilde: Miljødirektoratet

Opprinnelig publisert 17.02.2023ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens kraftigste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Bli med Nemo på tirsdagsdykk

  Nemo Classic Diving i Bergen arrangerer «Diveday» hver eneste tirsdag, og inviterer alle som har lyst til å komme seg i vannet til å bli med.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS