Slamutslipp i Førdefjorden
Det lekker slam fra gruveselskapet Nordic Minings anleggsvirksomhet ved Førde­fjorden. Utslipp av partikler har rent ut i fjorden og inn på det viktige gytefeltet i Redalsvika. Saken er politianmeldt.
Slamutslipp i Førdefjorden
Illustrasjonsfoto: Erling Svensen/Naturvernforbundet
MILJØ

Slamutslipp i Førdefjorden
Det lekker slam fra gruveselskapet Nordic Minings anleggsvirksomhet ved Førde­fjorden. Utslipp av partikler har rent ut i fjorden og inn på det viktige gytefeltet i Redalsvika. Saken er politianmeldt.
  12. januar 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Utslippet må stanses omgående, og Nordic Minings anleggsvirksomhet må stoppe, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Slamutslippet kommer fra anleggsvirksomhet ved Engebøfjellet der Nordic Mining har startet byggingen av det omstridte gruveanlegget, opplyser Naturvernforbundet i en pressemelding.

Nordea trekker seg fra gruveprosjekt


Gruveselskapet har planer om å utvinne rutil og granat i et dagbrudd og dumpe store mengder gruveavfall i fjorden. Nå viser det seg at fjorden også blir forurenset av anleggs­virksomheten.

Det var lokale beboere som 11. januar slo alarm og varslet Naturvernforbundet da de så at partikkelforurensningen strakk seg inn i gytefeltet i Redalsvika, som er regnet som et av Vestlandets beste gytefelt for torsk.

Risikosport på havets bunn


– Vi varsler med dette et akutt, stort forurensende partikkelutslipp til Førdefjorden, som i dag strekker seg i en lang, bred stripe inn på gytefeltet for kysttorsk på Redalsvika, skriver Naturvernforbundet.

Akuttvarselet er sendt Sunnfjord kommune, Statsforvaltaren i Vestland, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket og Politi Vest.

Vil åpne for gruvedrift på havbunnen


Naturvernforbundet krever strakstiltak for å stanse utslippet. Det eneste som er gjort for å hindre utslipp til fjorden er å sette opp en lense og en såkalt slitgardin.

– Det er ikke første gang Nordic Minings anleggsvirksomhet forurenser fjorden. Det har vært store utslipp, og vi har klagd på tillatelsen til utfylling av sprengstein i Engebøvika. Disse massene inneholder steinstøv, kjemikalier og plast, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.Hun påpeker at siltgardin allerede har vist seg som utilstrekkelig tiltak mot forurensning, og at dette i beste fall bare forsinker partikkel­forurensningen, men hindrer den ikke.

– Slik forurensing har gjentatt seg flere ganger. Nordic Minings tiltak for å hindre utslipp er rett og slett utilstrekkelige. Allerede i oktober, kort tid etter at arbeidet startet, kunne undervanns­fotografer konstatere partikkelskader, sier Thingnes Førsund.

Gruveselskapets avfallsplan står til stryk


Statsforvalteren ga i høst tillatelse til utfylling med sprengstein i Engebøvika, men det står klart i vedtaket at det ikke skal foregå utfylling i perioden fra 1. januar til 30. mai av hensyn til gyteplassen i Redalsvika.

– Nå ser vi altså omfattende partikkel­forurensning i denne perioden. Hva det skyldes, vet vi ikke. Det blir opp til miljø­myndighetene å finne ut av, sier Thingnes Førsund.

Naturvernforbundets krav:


  • At anleggsvirksomheten på Engebø som akutt tiltak umiddelbart stanses, fordi dette er forurensingskilden og forurensing har skjedd gjentatte ganger.
  • At det straks blir iversksatt tiltak for å avgrense skaden av det pågående utslippet.
  • At det blir satt i verk tiltak for å doku­mentere, også ved undervannsfotografering, hvilken skade partikkelforurensingen har påført.
  • At Nordic Minings anleggsvirksomhet må følges opp av ansvarlige instanser, da dette viser seg nødvendig.


LES OGSÅ
Gruvedumping: Derfor går de til sak


Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å ha gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Saken kommer opp til behandling i Oslo ting­rett i september i år. Gruveselskapet har ikke fått godkjent avfallshåndteringsplanen og mangler finansiering til å starte gruvedriften.

Kilde: NaturvenforbundetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Elleville rabatter hos Dykkebazaar

    I over 40 år har Aggressor Adventures laget spennende dykkereiser over hele verden. Nå tilbyr Dykkebazaar store rabatter og gratis plasser på hele 51 unike reiseruter i 16 land.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Gratis grunnkurs i fridykking

    Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du vil ta med familien på spennende opplevelser i vannet? Nå får du et gratis grunnkurs hos Frivannsliv.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS