Ikke glem at torsken er fredet
Kysttorsken har nesten forsvunnet fra Oslofjorden og på Skagerrakkysten. Derfor er det forbudt å fange torsk i dette området hele året – også i sommerferien.
Ikke glem at torsken er fredet
MILJØ

Ikke glem at torsken er fredet
Kysttorsken har nesten forsvunnet fra Oslofjorden og på Skagerrakkysten. Derfor er det forbudt å fange torsk i dette området hele året – også i sommerferien.
  26. juli 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Det er viktig med et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen, skriver Fiskeridirektoratet.

Forskning viser at det står urovekkende dårlig til med torskebestanden i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Derfor ble det i 2019 innført forbud mot å fange torsk fra svenskegrensen til Telemark.

Torsk plakat

Foto: Fiskeridirektoratet


Dette er vernetiltakene:


 • Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden innenfor grunnlinjen fra og med Vestfold og Telemark og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder hele året. Fisker du i dette området og får en torsk skal du løse den forsiktig fra redskapet og satte den forsiktig ut i sjøen igjen.

 • Det er forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Undervannjakt i gytefeltene vil være tillatt siden dette er helt selektivt. Forbudet gjelder ikke laks, sjøaure og annen anadrom fisk.

 • Det er også forbudt å fiske med bunngarn hele året innenfor grunnlinjen fra og med Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige. Denne regelen kommer i tillegg til det eksisterende forbudet mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

Her gjelder forbudet:
I de blå områdene er det forbudt å fange torsk hele året. I de røde områdene langs Skagerrakkysten er det forbud mot alt fiske i torskens gyteperiode fra 1. januar til 30. april.

Forbudet gjelder både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Det er gjort unntak for undervannsjakt for andre arter enn torsk, siden dette er selektivt fiske.

Derfor forsvinner torsken i Skagerrak


Fritidsfiske er en viktig årsak til nedgangen i bestandene av kysttorsk i verneområdet, men endringer i klima og miljøpåvirkning fra land og beiting på fisk fra kystsel i området kan også ha en effekt.

– Fisk er en fornybar ressurs som må forvaltes og utnyttes på en slik måte at også framtidige generasjoner kan høste av ressursene, skriver Fiskeridirektoratet.I tillegg til tiltakene samarbeider Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og fylkeskommunale institusjoner i området om prosjektet «Krafttak for torsken».

Tiltakene for å verne kysttorsken ble innført i 2019 for en periode på tre år, og skal derfor opp til vurdering i løpet av 2022.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Opprinnelig publisert 08.07.2022ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Dykk med Prodykk på tirsdager

  Har du lyst til å dykke litt oftere, men mangler buddy? Eller har du akkurat tatt kurs og vil komme i gang med dykkingen? ProDykk på Nesodden arrangerer dykking hver tirsdag.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer? Nå får du et gratis grunnkurs på nett hos Frivannsliv.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Dykk med Prodykk på tirsdager

  Har du lyst til å dykke litt oftere, men mangler buddy? Eller har du akkurat tatt kurs og vil komme i gang med dykkingen? ProDykk på Nesodden arrangerer dykking hver tirsdag.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer? Nå får du et gratis grunnkurs på nett hos Frivannsliv.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS