Vurdering av marine høyrisiko-arter
NIVA har utredet hvordan fremmede arter eller dørstokkarter som er vurdert til kategori «svært høy risiko» på Artsdatabankens fremmedartsliste kan bli anvendt i vurderingen av økologisk tilstand i kystvannforekomster.
Vurdering av marine høyrisiko-arter
Codium fragile (pollpryd) og Sargassum muticum (japansk drivtang). Foto: Camilla W. Fagerli, NIVA
FREMMEDE ARTER

Vurdering av marine høyrisiko-arter
NIVA har utredet hvordan fremmede arter eller dørstokkarter som er vurdert til kategori «svært høy risiko» på Artsdatabankens fremmedartsliste kan bli anvendt i vurderingen av økologisk tilstand i kystvannforekomster.
  5. april 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Rapporten er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, baserer seg på prinsippene for risikovurdering av fremmede arter og prinsippene for fastsettelse av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.

NIVA har også vurdert kunnskapsgrunnlaget for å kunne bedømme de økologiske effektene av de fremmede artene i en vannforekomst.

Vær på utkikk etter disse artene


– Tilstedeværelse av en fremmed art bør ha en målbar og dokumentert effekt på den økologiske tilstanden i kystvannforekomster for at tilstanden skal kunne nedjusteres, skriver NIVA.

Per i dag er det for lite kunnskap om de marine fremmede høyrisiko-artenes effekt til at tilstanden kan nedjusteres på generelt grunnlag.

LES OGSÅ
Fremmed fisk utgjør risiko


– Dersom fremmede arter skal inngå i tilstandsklassifisering av marine vannforekomster, bør det utarbeides egne indekser for denne påvirkningstypen, skriver NIVA.

Av de 24 marine artene som er vurdert til å ha stor økologisk effekt i artsdatabankens fremmedartsliste anbefaler NIVA å begrense vurderingen til disse 9 artene:

ArtsguppeNavnStatus
AlgerUndaria pinnatifidaDørstokkart
AlgerBonnemaisonia hamifera, krokbærerFremmed art
AlgerCodium fragile, pollprydFremmed art
AlgerDasysiphonia japonica, japansk sjølyngFremmed art
AlgerGracilaria vermiculophyllaFremmed art
AlgerSargassum muticum, japansk drivtangFremmed art
KrepsdyrGammarus tigrinusDørstokkart
KrepsdyrParalithodes camtschaticus, kongekrabbeFremmed art
KappedyrDidemnum vexillum, japansk sjøpung (havnespy)Fremmed art


Artene med * bak navnet er «ikke-marine invertebrater», altså ferskvannsarter som kan leve i brakkvann eller har kun deler av lissyklusen i sjø.

NIVA anbefaler også å vurdere de økologiske effektene av stillehavsøsters (Crassostrea gigas), selv om denne er vurdert til å kun ha middels økologisk effekt av Artsdatabanken.– Vår subjektive vurdering er at arten kan ha en stor økologisk effekt i de habitatene den forekommer i høye tettheter, noe som også beskrives godt i Artsdatabankens oppsummering av arten, heter det i rapporten.

NIVA mener at også japansk spøkelseskreps (Caprella mutica) muligens bør tar med i vurderingen, selv om den er vurdert til å ha middels økologisk effekt.Kilde: Miljødirektoratet


ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS