Gjelder blåskjellvarselet andre skjell?
Mange lurer på når de kan spise skjell, og om blåskjellvarselet også gjelder for stillehavsøsters, o-skjell, hjerteskjell og kamskjell. Ifølge Mattilsynet kan man stort sett spise andre skjell når blåskjellene er trygge.
Gjelder blåskjellvarselet andre skjell?
Foto: Christian Skauge
MATAUKE

Gjelder blåskjellvarselet andre skjell?
Mange lurer på når de kan spise skjell, og om blåskjellvarselet også gjelder for stillehavsøsters, o-skjell, hjerteskjell og kamskjell. Ifølge Mattilsynet kan man stort sett spise andre skjell når blåskjellene er trygge.
  Oppdatert 03.09.2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Mattilsynets blåskjellvarsel offentliggjøres hver fredag fra mars til oktober, og melder hovedsaklig om algegiftene Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) og Paralytic Shellfish Poisoning (PSP).

Disse giftstoffene gir henholdsvis diarésykdom og lammelser som påvirker nervesystemet, og det er viktig å sjekke blåskjellvarselet før man sanker skjell.

Dette betyr blåskjellvarselet:


Kan spise skjell
Spis med måte = 15–20 mellomstore skjell
Ikke spis skjell
Intet råd/sommerlokalitet

Algene som produserer DSP er av slekten Dinophysis spp., og PSP produseres av alger fra slekten Alexandrium spp.

I tillegg ser Mattilsynet etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap.

Blåskjell

Mattilsynets blåskjellvarsel forteller om du kan spise blåskjell eller om du bør la være. Varselet gjelder generelt også for flatøsters, o-skjell, hjerteskjell og kamskjell. Foto: Christian Skauge


– Hvis blåskjellene er fri for DSP og PSP, viser erfaringen at andre arter som flatøsters, o-skjell, kamskjell og hjerteskjell også er fri for gift, skriver Mattilsynet.

Det forutsetter at skjellene sankes i næheten av der blåskjellprøvene tas. Det samme gjelder når det advares mot å ikke spise skjell. For stillehavsøsters gjelder egne råd – se nedenfor.

Spesielt for kamskjell


For kamskjell vet man imidlertid at det hovedsakelig er giften ASP som er kritisk. ASP er en gift som produseres av blant annet algen Pseudonitzschia, og gir hukommelsestap (amnesi) i tillegg til forskjellige problemer med fordøyelsen.

Kamskjell er mer mottakelige enn blåskjell for denne giften, og blir mer giftige enn blåskjell i det samme området.

LES OGSÅ
Hvorfor bør ikke blåskjell fryses?


I Norge har det vært svært lite problemer med ASP, men dersom det finnes høye verdier av algen som produserer ASP i et området, vil det også være sannsynlig at kamskjellene i det området er giftige.

Ved funn av ASP langt over faregrensen vil Mattilsynet går ut og advare spesielt mot dette, og de har eget varsel for kamskjell i Øygarden utenfor Bergen.

Østers

For stillehavsøsters har Mattilsynet utarbeidet et eget råd. Skal du plukke østers bør du gjøre det i et område med god gjennomstrømming. Hvis de spises rå må du være oppmerksom på at de kan inneholde virus. Foto: Christian Skauge


Kan man spise stillehavsøsters?


Stillehavsøsters er en attraktiv matressurs, men det er en viss helserisiko forbundet med å spise arten siden skjellene kan inneholde norovirus.

Både stillehavsøsters og flatøsters spises ofte rå uten varmebehandling. Norovirus er den vanligste årsaken til virusbetinget diarésykdom i Norge.– De som høster østers til eget bruk må selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke. Koking og steking vil drepe norovirus, men det er usikkert om damping har tilstrekkelig effekt, opplyser Mattilsynet.

De som omsetter skjell kommersielt er ansvarlig for at skjellene ikke inneholder algegifter, mikroorganismer/smittestoffer, eller miljøgifter i mengder som kan forårsake sykdom.Kilde: MattilsynetANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Øker sikkerheten i havna

  En ny serie bryggelys fra Wee Marine AS skal øke sikkerheten i havneanlegg. Ett års utvikling ligger bak serien, som har fått navnet No1. Lysene er konstruert for å tåle store påkjenninger – og for å redde liv på mørke dager og kvelder.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Ta grunnkurs i dykking på Smøla

  Bare Dykk arrangerer CMAS * grunnkurs hos Nekton Diving på Smøla. Benytt sjansen til å ta dykkekurs i unike omgivelser og få en flott start på dykkekarrieren.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS