Bevaring sikrer større mangfold
Havets kardinal er ettertraktet i teina og på tallerkenen, og fisket gjør innhogg i bestanden. Forskning viser at marine bevaringsområder gir bredere sammensetning i alder og størrelse.
Bevaring av hummer sikrer mangfold
Foto: Havforskningsinstituttet
HUMMER

Bevaring sikrer større mangfold
Havets kardinal er ettertraktet i teina og på tallerkenen, og fisket gjør innhogg i bestanden. Forskning viser at marine bevaringsområder gir bredere sammensetning i alder og størrelse.
  Av Liv Eva Welhaven Løchen, Havforskningsinstituttet
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Hypotesen til den internasjonale forskergruppen var at hummerreservatene ville bidra til en bredere sammensetning i alder og størrelse hos hummeren.

Fra før vet man at enkelte individer er særlig viktige for videreføringen av slekta, som for eksempel attraktive hanner med stor «knuser».

LES OGSÅ
Hummer vokser raskere i reservat


Store mengder data og måten forskningen har blitt gjennomført på, har gitt publikasjonen plass i Ecological Applications.

– Havforskningsinstituttet har jobbet med dette siden 2004 og gjennomført samme forskning i kontrollområder siden 2006. Det gir oss muligheten til å konkludere med stor sikkerhet, forteller forsker Even Moland.

Forsøksfiske

Rune Johansen og Lene Christensen under forsøksfiske ved Bolærne. Foto: Havforskningsinstituttet


Dyr som lever i havet opplever ekstremt variable miljøforhold. Ett år kan det være perfekte forhold for larver og yngel, mens det neste kan gi elendig overlevelse. Dermed blir det dårlig rekruttering.

For å kompensere for dette har mange arter utviklet lange livsløp med mange sjanser til formering. Store og gamle hummer er individer som har realisert en slik strategi.

LES OGSÅ
Her er hummeren fredet i Oslo


Det er også en av grunnene til at forskerne er opptatt av merking av individer:

– Et nyttig verktøy når vi ser på demografien, eller sammensetning og overlevelse hos en art, er individmerking og gjenfangster, forteller Moland.

Slike gjenfangster gir svært viktig informasjon om vekst og overlevelse. I mange tilfeller har det tatt flere år før en gammel kjenning har dukket opp i forskningsfisket.

Kart

Mange kommuner har etter hvert etablert egne hummerreservater. De skal være godt merket på sjøkart, slik som dette i Flødevigen ved Arendal – ett av reservatene som var med i studien. Kart: Gule Sider Sjøkart


Store individer er altså viktige fordi de er bærere av egenskaper som betinger overlevelse og produktivitet. Dessuten produserer store hunner uforholdsmessig mange egg. På den måten er de særlig viktig for kommende generasjoner.

Fiskerier har en tendens til å fjerne de største individene. Da endres bestandene i retning av flere yngre og mindre individer. Dette fenomenet kalles høstingsdrevet seleksjon, og går ut over produktiviteten til bestander.

– Forskningsartikkelen vår viser gjennom solid forskningsdesign at marine bevaringsområder kan bidra til å snu dette, sier Moland.De omkringliggende områdene til marine bevaringsområder får også fordeler: Store individer kan «lekke» ut over grensen og gi tilskudd til fiskeriet.

Dette kalles også spillover-effekt, og fører til at flere velger å fiske helt inntil grensene av bevaringsområdene.

I tillegg vil den såkalte rekrutteringseffekten føre til at produksjon av egg og larver inne i bevaringsområdet blir fraktet ut med strømmen.
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Fotografit holder fotocamp i Egypt

    Den danske UV-fotospesialisten Fotografit byr på en spennende fotoreise og workshop med individuell undervisning i UV-foto. Turen går til Dive Camp Nakari i april 2024.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS