Media får ikke lenger opplysninger fra Helse Vest

Helse Vest sier i en pressemelding at de avvikler praksisen med å gi media opplysninger om tilstanden til pasienter som har vært utsatt for ulykker. Det blir dermed ennå vanskeligere å få vite noe om dykkerulykker.

Foto: www.helse-bergen.no

BRANSJENYTTMedia får ikke lenger opplysninger fra Helse Vest

Helse Vest sier i en pressemelding at de avvikler praksisen med å gi media opplysninger om tilstanden til pasienter som har vært utsatt for ulykker. Det blir dermed ennå vanskeligere å få vite noe om dykkerulykker.

  30. mars 2019
Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus har lagt ut en pressemelding på sine nettsider i forbindelse med denne endringen i praksis. Vi gjengir denne i sin helhet:

PRESSEMELDING – 04.03.2019

Helse Vest har avvikla praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar. Vi ber om at pressen ikkje ring sjukehuset for å få slike opplysningar.

Enkeltavdelingar på sjukehuset vil heller ikkje kunne gi opplysningar om helsetilstanden til pasientar og skal ikkje kontaktast direkte.

Sjukehusa i Helse Vest vil ikkje stadfeste eller gi opplysingar til media om pasienten er innlagt eller om helsetilstanden. Dette gjeld alle sjukehus og behandlingsstader i Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen.

Personvern og teieplikt går framfor

Alle pasientar har rett til vern mot spreiing av opplysningar om personlege og helsemessige forhold. Det gjeld også personar som er utsett for ulukker eller valdshandlingar som blir omtalt i media.

Vi har stor forståing for media si rolle og behov for å informere befolkninga i saker av offentleg interesse, men ivaretaking av teieplikt og personvern må gå framfor media sitt informasjonsbehov.

Dei regionale personvernomboda påpeikar at opplysningane som i dag blir gitt til media bør handterast som personopplysningar omfatta av personvernforordninga og lovfesta teieplikt.

På ulukkesstaden har politiet ansvar for å gi informasjon til media, som tidlegare. Sjukehusa tar jamleg i mot pasientar i saker der politiet er involvert. I desse sakene er media si interesse ofte stor. Politiet gjer eigne vurderingar av kva informasjon dei kan og ønskjer å dele med media i slike saker.

Helsepersonell har teieplikt også overfor politiet, med nokre få unnatak. Politiet får derfor berre opplysningar om pasient frå sjukehuset der det er heimel i lov for å gi slik informasjon.

Informasjon frå sjukehuset ved større hendingar

Ved større ulukker med mange skadde, terrorhendingar, naturkatastrofar og liknande vil kriseleiing i det aktuelle helseføretak samarbeide med politiet om kva informasjon ein kan gi til media.

Det vil vere naturleg at ein for eksempel kan gi informasjon som kor mange skadde det er og kva type skader det generelt sett blir gitt behandling for avhengig av hendinga. Tilstand på enkeltpasientar vil av omsyn til personvernet ikkje bli gitt.


Ved generelle spørsmål, kontakt:
Kommunikasjonsavdelinga
Telefon 55 97 60 00
Nettside: www.helse-bergen.no

Spørsmål knytta til policyendring:
Helse Vest: Bente Aae, kommunikasjonsdirektør
Telefon: 415 33 807
Helse Bergen: Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør
Telefon: 901 33 771

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Ta dykkekurs hos Nærøydykk i sommer

  Etterspørselen etter dykkekurs har ikke vært større på flere år, og det er tydelig at mange skal ta ferien her hjemme i år. Nå kan du ta sommerkurs hos Nærøydykk fra 23.–26. juli.

ANNONSE:

ANNONSE

ANNONSE

Last inn flere

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 3/2019:

Innhold:

 • NM i UV-foto: Se bildene fra årets NM
 • VRAKLEKSIKON: Z2 Georg Thiele
 • MARINBIOLOGI: Med #sneglebuss i Finnmark
 • FORSKNING: Sjøpølser
 • GROTTEDYKKING: Viroit i Albania
 • HOLD NORGE RENT: Rydd mens du dykker
 • VRAKDYKKING: Chuuk Lagoon i Mikronesia
 • UTSTYRSTEST: Waterproof D7X
 • AKTUELT: De norske VM-lagene i UV-foto
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Bladet inneholder også aktuelt og nyheter, oversikt over arrangementer og annet spennende dykkestoff.
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS