Vil bedre kartlegging av marine arter
Når akvakultursøknader i sjø skal vurderes skal det tas hensyn til sårbart naturmang­fold. Kunnskapen om dette er mangelfull, og nå foreslår Fiskeridirektoratet og Miljø­direktoratet ny metodikk for kartlegging.
Vil bedre kartlegging av marine arter
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)
HAVMILJØ

Vil bedre kartlegging av marine arter
Når akvakultursøknader i sjø skal vurderes skal det tas hensyn til sårbart naturmang­fold. Kunnskapen om dette er mangelfull, og nå foreslår Fiskeridirektoratet og Miljø­direktoratet ny metodikk for kartlegging.
  11. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Det stilles i dag ikke rutinemessig krav om kartlegging av sårbart natur­mangfold som dokumentasjon ved slike søknader, opplyser Fiskeridirektoratet.

Ifølge Miljødirektoratet mangler det kunnskap om viktige sårbare marine arter og naturtyper langs store deler av norskekysten.

Korallrev blir utvalgt naturtype


– Viktige marine arter og naturtyper er i fare, blant annet på grunn av klimaendringer og annen menneskelig påvirkning, sier fagdirektør Jens Chr. Holm i Fiskeridirektoratet.

Forslaget dekker viktige marine naturtyper og ressursområder og marine rødlistearter som kan ta skade av utslipp fra akvakulturvirksomhet.– Oppdrett baserer seg på gode miljøforhold, og er derfor ikke tjent med å ødelegge natur som har høy egenverdi av, sier Holm.

Forslaget er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, og baserer seg på faglige råd fra Havforskningsinstituttet.
Kilde: FiskeridirektoratetANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

  • Ta grunnkurs i dykking på Smøla

    Bare Dykk arrangerer CMAS * grunnkurs hos Nekton Diving på Smøla. Benytt sjansen til å ta dykkekurs i unike omgivelser og få en flott start på dykkekarrieren.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver i sommer

    PADI Rescue Diver gjør deg til en sikrere og bedre meddykker, og du lærer å håndtere og ikke minst forebygge ulykker. Nå kan du ta det viktige kurset hos Oslofjorden Dykkesenter.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS