Korallrev blir utvalgt naturtype
Miljødirektoratet anbefaler å gi korallrevene langs Norskekysten bedre beskyttelse. Dette er viktig for naturmangfoldet, og forslaget har fått stor støtte i høringsrunden.
Korallrev blir utvalgt naturtype
Miljødirektoratet foreslår at korallrev skal bli utvalgt naturtype. Foto: Jan Helge Fosså, Havforskningsinstituttet
KORALLER

Korallrev blir utvalgt naturtype
Miljødirektoratet anbefaler å gi korallrevene langs Norskekysten bedre beskyttelse. Dette er viktig for naturmangfoldet, og forslaget har fått stor støtte i høringsrunden.
  19. november 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Dette er et ledd i arbeidet med å ta vare på arealer med truet natur, og natur som har viktige økologiske funksjoner. Det er viktig for framtiden vår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Når en naturtype er utvalgt i henhold til naturmangfoldloven, betyr det at det skal tas særskilt hensyn til den. Målet er å sikre utbredelsen til naturtypen og den økologiske tilstanden i områdene.

Fant digert korallrev på Vestlandet


Fra før har Norge åtte utvalgte naturtyper: Slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog, kalksjøer, kystlynghei, åpen grunnlendt kalkmark og olivinskog.

Nå kan også korallrev og typisk høgmyr få plass på lista.

LES OGSÅ
Avføring fra kjempemuslinger hjelper korallene


Hvis regjeringen vedtar at korallrev skal bli en utvalgt naturtype, blir dette den første marine naturtypen som får en slik status.

– Korallrev har stor økologisk verdi. De er blant annet svært viktige leveområder for fisk og mange andre organismer. Derfor er det helt nødvendig at vi tar spesielt hensyn til korallrevene våre, sier miljødirektøren.

Opprettet Norges største marine verneområde


Korallrev er et unikt økosystem på havbunnen og er dannet av kalkskjeletter fra samfunnsbyggende koralldyr.

Naturtypen er utsatt for negativ menneskelig påvirkning og Norge har internasjonale forpliktelser i å ta vare på denne naturtypen.

Forslaget om å gjøre korallrev til utvalgt naturtype ble sendt på høring av Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet fikk i oppdrag å oppsummere høringen og gi faglig anbefaling.Forslaget har fått bred støtte fra høringspartene. 54 høringsinstanser sendte innspill. Av disse var 13 uten merknader.

– Det er gledelig at så mange er positive til forslaget. Å ta vare på økosystemene vil bidra til å oppfylle internasjonale og nasjonale mål, sier Ellen Hambro.

Kilde: Miljødirektoratet

Opprinnelig publisert 06.10.2022ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Snart søknadsfrist for dykkelederkurs

  Vil du jobbe med yrkesdykking? Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet arrangerer dykkelederkurs i Skålevik i Bergen i januar 2023. Søknadsfristen er 4. desember 2022.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Ta PADI Deep Diver i Halden

  Lurer du på hva som finnes nede i dypet? Da er kanskje emnekurset PADI Deep Diver noe for deg! Nå kan du lære dypere dykking på en trygg måte hos Halden Dykkersenter.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS