Utsetter håndheving av den nye høstingsforskriften
Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen. Fiskeri- og havministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av forskriften utsettes til 1. mars.
Utsetter håndheving av den nye høstingsforskriften
Kamskjell er omfattet av den ny høstingsforskriften. Foto: Daniel Enchev/Pxhere.com
FANGST OG FISKE

Utsetter håndheving av den nye høstingsforskriften
Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen. Fiskeri- og havministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av forskriften utsettes til 1. mars.
  19. januar 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Jeg har stor forståelse for at det er behov for å gjøre seg kjent med den nye forskriften. Jeg utsetter derfor håndhevelse av regler som innebærer nye krav eller endringer i den nye høstingsforskriften, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Forskriften vil dermed ikke håndheves før 1. mars. Fiskeriministeren mener alle har interesse av at endringer som innføres skal skje i dialog, og på en god måte.

LES OGSÅ
Lemper ikke på omsetningskravet


Den nye høstingsforskriften erstatter den tidligere utøvelsesforskriften. Utøvelsesforskriften er i alle hovedsak videreført, med noen endringer.

I den nye høstingsforskriften er det gjort en rekke grep for å forenkle reglene for utøvelse av praktisk fiske og fangst, slik at regelverket blir bedre tilgjengelig for brukerne.

Gir etter for press fra fiskerinæringen


Høstingsforskriften inneholder for eksempel regler om hvordan fisket i sjøen skal utøves, slik som maskevidde på for eksempel garn og minstemål på fisk, stengte områder og bifangstregler.

Den inneholder også tekniske regler for teiner i fangst av kongekrabbe og snøkrabbe, og regler for merking av fangstredskaper og oppbevaringsanordninger.

LES OGSÅ
Nå er det forbudt å fange torsk på Østlandet


Noen av forslagene til endring har skapt debatt i fiskerinæringen, særlig begrepet høsting og krav til røkting. Nærings- og fiskeridepartementet skal gå gjennom forskriften på nytt for å se på ordlyden, og gjort enkelte justeringer på de nye røktingskravene for linefiske.

– Begrepet «høsting» skal dekke fiske av fisk, fangst av skalldyr og vågehval og andre marine pattedyr, men også høsting av tang og tare, sier Skjæran.

Fra 1. januar 2022 må teinene merkes


Han forteller at begrepet høsting er tidligere brukt både i havressursloven, som forskriften er hjemlet i, og i utøvelsesforskriften, som den erstatter.

– Jeg har likevel tatt initiativ til at vi ser nærmere på hvordan det brukes i høstingsforskriften. Mitt mål her er å lande et årelangt arbeid på en fornuftig måte, og jeg ønsker at språket som brukes i forskriften skal være så folkelig som mulig, sier han.På bakgrunn av innspill fra næringen vil røktingskravet for bruk av line i fisket etter torsk, hyse og sei blir endret til annenhver dag allerede nå.

– Dersom det må gjøres ytterligere justeringer i dette kravet har vi nå noe tid til å se nærmere på dette, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Utsettelse av håndheving vil skje i dialog med Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten.Kilde: Regjeringen


ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver i sommer

    PADI Rescue Diver gjør deg til en sikrere og bedre meddykker, og du lærer å håndtere og ikke minst forebygge ulykker. Nå kan du ta det viktige kurset hos Oslofjorden Dykkesenter.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Onsdagsdykk på Slemmestad

    Bli med Oslofjorden Dykkesenter til Bjerkåsholmen ved VEAS på Slemmestad onsdag 31. mai! Stedet passer for alle – og nå kan det være mye nakensnegler.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS