Kartlegging av sjøbunnen er i gang
Samarbeidsprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» starter nå arbeidet med å kartlegge sjøbunnen helt inn til fjæresteinene tre steder langs Norskekysten.
Kartlegging av sjøbunnen er i gang
Kartleggingen har startet i Kvænangen i Troms. Foto: Christian Skauge
HAVFORSKNING

Kartlegging av sjøbunnen er i gang
Samarbeidsprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» starter nå arbeidet med å kartlegge sjøbunnen helt inn til fjæresteinene tre steder langs Norskekysten.
  19. april 2021
☒   ANNONSE:
Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket samarbeider om prosjektet. Pilotområdene er Stavanger, Ålesund og Giske i Møre og Romsdal og Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark.

– Det blir en nordnorsk oppstart på det store nasjonale samarbeidet for å samle inn, dele kunnskap og data om den verden som ligger under vannflaten, skriver Havforskningsinstituttet.

LES OGSÅ
Bevilger millioner til kartlegging under vann


Kartleggingen skal resultere i naturkart som viser det biologiske mangfoldet i det marine undervannslandskapet. Dette er viktig for å unngå at for eksempel dumping av steinmasser ødelegger undersjøisk sårbar natur.

– Med ny, oppdatert kunnskap kan for eksempel akvakulturanlegg plasseres utenfor sårbare svamphager, står det i en artikkel på hi.no.

LES MER: – Bra for både koraller og oppdrettere


Kartene skal vise dybder og bunntyper som slam, sand, grus, blokk og fjell, og skal bidra til å sikre bærekraftig bruk og utvikling av kystsonen, uten å forringe havets økosystemer.

Områder med forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter skal også legges inn i kartene.

Målet er at de marine grunnkartene i kystsonen skal gjøres tilgjengelig for alle, til ethvert formål. De kan også bli til nytte for dykkere – ikke minst med tanke på at det sikkert vil bli funnet en del vrak.

LES OGSÅ
Verneområde ødelagt av veigrus


– Vi vet fortsatt egentlig overraskende lite om hvordan havbunnen vår ser ut langs norskekysten, selv om det har vært gjort mye kartlegging de siste årene, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) nylig i forbindelse med kartlegging av en rekke norske havner.

I arbeidet bruker forskerne multistråleekkolodd, sedimentekkolodd, sedimentprøvetakere, droner, videorigg og en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV). Tre forskningsfartøyer deltar i prosjektet.

F/F Kristine Bonnevie

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» er et av fartøyene som deltar i arbeidet med kartleggingen. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)


Betydningen av marine grunnkart i kystsonen fremgår også i den ferske stortingsmeldingen Data som ressurs. Datadreven økonomi og innovasjon – Meld. St. 22. (2020-2021), som regjeringen la frem 26. mars.

Kilde: Havforskningsinstituttet

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Norges Dykkeforbund utdanner dykkere etter retningslinjene til CMAS, det internasjonale dykkeforbundet. Utdanningen skjer gjennom dykkeklubbene eller hos autoriserte dykkeskoler. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr også CMAS-kurs.


 

Annonsørinnhold:

 • Lær nattdykking hos ProDykk

  Når solen har gått ned kommer ålen og morilden ut! Løft erfaringene dine med et dykk i mørket, og bli med når ProDykk holder kurs i nattdykking på Diversnight, lørdag 6. november.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer om denne hobbyen? Nå tilbyr Frivannsliv deg et gratis grunnkurs.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær nattdykking hos ProDykk

  Når solen har gått ned kommer ålen og morilden ut! Løft erfaringene dine med et dykk i mørket, og bli med når ProDykk holder kurs i nattdykking på Diversnight, lørdag 6. november.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer om denne hobbyen? Nå tilbyr Frivannsliv deg et gratis grunnkurs.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS