Kartlegging av sjøbunnen er i gang
Samarbeidsprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» starter nå arbeidet med å kartlegge sjøbunnen helt inn til fjæresteinene tre steder langs Norskekysten.
Kartlegging av sjøbunnen er i gang
Kartleggingen har startet i Kvænangen i Troms. Foto: Christian Skauge
HAVFORSKNING

Kartlegging av sjøbunnen er i gang
Samarbeidsprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» starter nå arbeidet med å kartlegge sjøbunnen helt inn til fjæresteinene tre steder langs Norskekysten.
  19. april 2021
Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket samarbeider om prosjektet. Pilotområdene er Stavanger, Ålesund og Giske i Møre og Romsdal og Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark.

– Det blir en nordnorsk oppstart på det store nasjonale samarbeidet for å samle inn, dele kunnskap og data om den verden som ligger under vannflaten, skriver Havforskningsinstituttet.

LES OGSÅ
Bevilger millioner til kartlegging under vann


Kartleggingen skal resultere i naturkart som viser det biologiske mangfoldet i det marine undervannslandskapet. Dette er viktig for å unngå at for eksempel dumping av steinmasser ødelegger undersjøisk sårbar natur.

– Med ny, oppdatert kunnskap kan for eksempel akvakulturanlegg plasseres utenfor sårbare svamphager, står det i en artikkel på hi.no.

LES MER: – Bra for både koraller og oppdrettere


Kartene skal vise dybder og bunntyper som slam, sand, grus, blokk og fjell, og skal bidra til å sikre bærekraftig bruk og utvikling av kystsonen, uten å forringe havets økosystemer.

Områder med forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter skal også legges inn i kartene.

Målet er at de marine grunnkartene i kystsonen skal gjøres tilgjengelig for alle, til ethvert formål. De kan også bli til nytte for dykkere – ikke minst med tanke på at det sikkert vil bli funnet en del vrak.

LES OGSÅ
Verneområde ødelagt av veigrus


– Vi vet fortsatt egentlig overraskende lite om hvordan havbunnen vår ser ut langs norskekysten, selv om det har vært gjort mye kartlegging de siste årene, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) nylig i forbindelse med kartlegging av en rekke norske havner.

I arbeidet bruker forskerne multistråleekkolodd, sedimentekkolodd, sedimentprøvetakere, droner, videorigg og en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV). Tre forskningsfartøyer deltar i prosjektet.

F/F Kristine Bonnevie

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» er et av fartøyene som deltar i arbeidet med kartleggingen. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)


Betydningen av marine grunnkart i kystsonen fremgår også i den ferske stortingsmeldingen Data som ressurs. Datadreven økonomi og innovasjon – Meld. St. 22. (2020-2021), som regjeringen la frem 26. mars.

Kilde: Havforskningsinstituttet

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Get Wrecked – 12 vrak på én uke

  DykkeBazaar tilbyr nå i samarbeid med Aggressor Fleet en fantastisk reise: Dykkeplanen er en nesten usannsynlig ønskeliste med de beste vrakene i Rødehavet.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar penger på utstyr i sommer

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og gir deg muligheten til å spare masse på blant annet flaskesett, vinge med bakplate, computere og mye mer.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS