Nye tiltak mot forsøpling av havet
Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.
Nye tiltak mot forsøpling av havet
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Foto: NFD
MILJØ

Nye tiltak mot forsøpling av havet
Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.
  17. mars 2021
☒   ANNONSE:
– Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Hvert år havner store mengder plast og avfall i havet. En god del av dette stammer fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske.

PlastsøppelFiskeridirektoratet har lagt frem en ny handlingsplan mot marin forsøpling. Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene.

Dette er noen av tiltakene

 • Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap
 • Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene
 • Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske
 • Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser
 • Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg


– Et viktig bidrag

Regjeringen har siden 2014 bevilget rundt 900 millioner kroner til nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

– Oppmerksomheten rundt dette har heldigvis økt de siste årene. Men vi trenger fortsatt mer kunnskap og bedre tiltak. Fiskeridirektoratets nye handlingsplan vil være et viktig bidrag, sier Ingebrigtsen.

LES OGSÅ
Endelig forbud mot engangsplast


– Fiskeri, fritidsfiske og til dels oppdrett er kilder til marin forsøpling i vår del av verden. Det blir brukt store mengder plast i både fiskeri og oppdrett, og en god del av dette havner dessverre på avveie, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i Fiskeridirektoratet.

I handlingsplanen mot marin forsøplling som nå er vedtatt er det listet opp en rekke tiltak som skal gjennomføres i løpet av planens femårsperiode.FAKTA – MARIN FORSØPLING

 • Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned. Dyr utsettes for store lidelser og kan dø fordi de spiser eller sitter fast i plast og annet avfall. Når plastavfallet i miljøet omsider brytes ned til små partikler, dannes mikroplast og nanoplast som kan være enda mer skadelig.
 • Fritidsfiskere bidrar til forsøpling ved tap av store mengder ruser og teiner, og bidrar til såkalt spøkelsesfiske. I 2019 ble det rapportert inn 4000 tapte fiskeredskaper.
 • Siden 2007 er det anslått at den norske fiskeflåten har sluppet ut 4000 tonn plast, mens det fra havbruksnæringen genereres mellom 16.000 og 29.000 tonn plastavfall i året. Havbruksnæringen har gode rutiner for avfallshåndtering, og det er ukjent hvilken andel av det genererte plastavfallet som havner på havet.
 • Norge er sannsynligvis det landet som i flest år sammenhengende har drevet opprensking av tapte fiskeredskap Fiskeridirektoratet startet dette arbeidet på 1980-tallet, og har siden den gang vært på tokt hvert år. Til sammen har de blant annet fjernet cirka 600 kilometer med garn.


Kilde: Regjeringen

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Spar 1.200,- på Apeks XTX 200/40

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Klubbtilbud på båtførerprøven

  – Medlemmene i dykkeklubber tilsluttet Norges Dykkeforbund kan ta kurset som leder til båtførerprøven til halv pris, forteller generalsekretær Stian Olsen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS