No-hunting policy i Saltstraumen

Dykkere og fridykkere er velkommen til Saltstraumen, men bes om å respektere ønsket om å ta vare på mangfoldet. – Det eneste vi tar med opp er opplevelser og bilder, sier Fredric Ihrsén på Saltstraumen Dykkecamp.

No-hunting policy i Saltstraumen
Fredric Ihrsén vil beskytte steinbiten i Saltstraumen. Foto: Stein Johnsen

UNDERVANNSJAKT

MILJØNo-hunting policy i Saltstraumen

Dykkere og fridykkere er velkommen til Saltstraumen, men bes om å respektere ønsket om å ta vare på mangfoldet. – Det eneste vi tar med opp er opplevelser og bilder, sier Fredric Ihrsén på Saltstraumen Dykkecamp.

  13. juni 2020
De som har dykket i Saltstraumen gjennom mange år kjenner en stadig større respekt for strømmen og livet i den, både over og under vann.

Dette er et unikt stykke natur, og ønsket om å sikre at det forblir slik også i fremtiden vokser seg sterkere for hvert dykk.

– For noen år siden var det mange dykkere som jaktet i Saltstraumen. Et selvpålagt forbud mot UV-jakt har ført til at dykkingen de siste årene har handlet om å jakte på bilder og opplevelser, ikke fisk, forteller Fredric Ihrsén hos Saltstraumen Dykkecamp.

Breiflabb

Breiflabb. Foto: Vebjørn Karlsen/Saltstraumen DykkeCamp


Han har guidet dykkere i strømmen i en årrekke og ser at det selvpålagte jaktforbudet i Saltstraumen marine verneområde har hatt stor effekt.

– Antallet steinbit har økt og finnes nå i alle aldre, fra de helt små, brune ungene til de store, blågrå eldre individene. Vi ser også stadig oftere steinbit med egg om høsten og vinteren, sier Ihrsén.

Saltstraumen

Undervannslivet i Saltstraumen er unikt og gir fantastiske dykkeopplevelser. Foto: Stein Johnsen


Verneområde siden 2013

Tilbake i 2009 startet Fylkesmannen i Nordland arbeidet med å opprette et marint verneområde i Saltstraumen, og dette ble vedtatt opprettet den 21. juni 2013 av Kongen i statsråd.

Fra 1. oktober 2015 tok Bodø kommune over forvaltningsansvaret for det som var Nordlands første marine verneområde.

Det er imidlertid sjøbunnen samt dyreliv knyttet til sjøbunnen som er vernet, ikke fiskelivet i strømmen.


Verneområde

Saltstraumen marine verneområde er sjøbunnen med tilhørende dyreliv vernet. Ihrsén vil at dette også skal omfatte kveite, steinbit og torsk.


Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm. I tillegg til hovedstrømmen gjennom Saltstraumen, er det også forbindelse ut fra Skjerstadfjorden gjennom Indre Sundan og Sundstraumen i sørvest og den grunne Godøystraumen i nordøst.

– Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området, skriver Fylkesmannen.

Anemoner

Få steder finner man den samme tettheten av fjæresjøroser som i Saltstraumen. Foto: Stein Johnsen


No-hunting policy

Ihrsén forteller at undervannsjakten tatt seg opp igjen det siste året, og at han ser en økning i tilreisende fridykkere kommer til Saltstraumen for å jakte.

– Det har også blitt lagt ut bilder på sosiale medier av «trofejakt» hvor man går etter stor torsk. Fjordtorsken er stedbunden, og for at stammen skal være robust er det viktig at de største individene ikke plukkes ut. Det er de som er gytemodne, sier Ihrsén.

Han forteller at fjordtorsken også regnes som en bunnlevende fisk, men mangel på forskning gjør at ingen vet om bestanden er solid eller ikke.


Steinbit

Steinbit. Foto: Vebjørn Karlsen/Saltstraumen DykkeCamp


– Det er spesielt steinbitbestanden som bekymrer oss når jakten tar seg opp. En gruppe dykkere kan gjøre stor skade på bestanden på få dager, da den er et lett bytte der den ligger på egg og i sine faste huler, sier Ihrsén.

Han opplever at dykkere generelt respekterer det selvpålagte forbud mot jakt på steinbit, men sier at en slik selvjustis er sårbar.

– Vi forsøker informere tilreisende dykkere vi kommer i kontakt med så godt vi kan. Saltstraumen Dykkecamp har en «No-hunting policy», og har hatt det all fisk i Saltstraumen siden vi startet opp, forteller han.

Saltstraumen

Saltstraumen byr på fantastisk undervannsnatur. Foto: Vebjørn Karlsen/Saltstraumen DykkeCamp


Positivt for fiskelivet

Saltstraumen marine verneområde er ikke stort, men det er et svært viktig gyteområde med et enormt artsmangfold, fortsetter han. Hvis man gir fisken i vernesonen et pusterom, vil dette gi en økning i fiskebestanden i hele nærområdet.

– Fisken er ikke vernet gjennom verneplanens bestemmelser, men med tanke på hvordan alt liv henger sammen oppleves det merkelig at det skal være tillatt å jakte på bunnlevende fisk i verneområdet, sier Ihrsén.

– Vi vet at det kan høres litt ulogisk ut å si nei til undervannsjakt, så lenge fiskerne får fiske fritt i vernesonen. Men vi tenker at vi dykkere først og fremst kan gjøre noe med den aktiviteten vi driver med selv, forklarer han.

Kveite

Kveite, Hippoglossus hippoglossus. Foto: Vebjørn Karlsen/Saltstraumen DykkeCamp


Ikke jakt i Saltstraumen

– Alle dykkere er hjertelig velkommen for å oppleve skjønnheten og mangfoldet i Saltstraumen, men våre gjester får bare ta med seg bilder og opplevelser opp av vannet. Dyrelivet lar vi være i fred, sier Ihrsén.

På denne måten kan alle gjøre sitt for å bevare artsmangfoldet og det rike undervannslivet, og samtidig bidra til at så mange som mulig kan få oppleve naturen og dyrelivet under vann.

– Vi håper at Saltstraumen blir et sted hvor vi får til en balansert sameksistens mellom dyreliv, friluftsliv og turisme, avslutter Ihrsén.

Denne saken stod på trykk i Dykking nr. 1/2020.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar om nattdykking

  Vil du komme i gang med nattdykking eller lære mer om emnet? Frivannsliv holder gratis webinar og forteller om anbefalt utstyr, ulike lyktmodeller, nattjakt og mye mer.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar penger på Aqua Lung LEG3ND

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS