Skal vurdere ny løsning for U-864
U-864 var på vei til Japan, men fikk motorproblemer og måtte returnere til Bergen. Da hun la ut igjen ble hun oppdaget og senket av HMS Venturer.
VRAK

Skal vurdere ny løsning for U-864
Regjeringen kunngjorde i dag at det skal nedsettes et nytt utvalg som skal revidere hva som er den beste løsningen for kvikksølvubåten U-864.

Skal vurdere ny løsning for U-864

Regjeringen kunngjorde i dag at det skal nedsettes et nytt utvalg som skal revidere hva som er den beste løsningen for kvikksølvubåten U-864.

  10. juni 2020
☒   ANNONSE:
Utvalget skal se på om det finnes ny teknologi som kan tas i bruk, og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet.

Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt, heter det i en pressemeding.

LES OGSÅ
Fedje-ubåten må heves!


– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord den gamle ubåten på bunnen av havet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han understreker at det er viktig at det man til slutt velger å gjøre med ubåten skal være trygt for mange generasjoner fram i tid.

U-864

Vraket ligger i to deler på 150 meters dyp. Sonarbilde: Kystverket


Vurderer også andre alternativer

I pressemeldingen understrekes det at håndteringen av U-864 er krevende og komplisert.

– Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har vurdert tre alternativer – tildekking, heving av last og heving av vrak og last, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ
Fant spor av tysk ubåt i krabbe-innmat


Dette legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling.

Utvalget skal også nyttiggjøre seg av relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer.

U-864 ble senket av HMS Venturer


Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

– Vi setter derfor nå ned dette utvalget som skal se bredt på hvilke muligheter som finnes, slik at vi gjør det beste for miljøet, sier samferdselsministeren. Rapporten skal være klar innen 1. november 2021.

U-864

U-864 var en type IXD2 ubåt, bygd ved verftet DeSchiMag AG i Bremen i 1943. Hun gikk ned med 67 tonn kvikksølv i lasten.


Vedtok tildekking i 2018

Våren 2016 ble det bygd en støttefylling ved vraket for å sikre at videre tiltak ved ubåten kunne gjennomføres med så lav risiko som mulig. I 2018 ble det bestemt at vraket skulle tildekkes, tross tidligere vedtak om heving.

Kystverket har anbefalt tildekking siden 2012, da de fikk i oppdrag å vurdere risikoen.Norges Miljøvernforbund mener at en tildekking bryter med flere internasjonale konvensjoner, og kan være ulovlig. De klaget nylig saken inn for overvåkningsorganet ESA.

Se video om støttefyllingen:

Funnet i 2003

Vraket av U-864 ble funnet av minekontrollfartøyet KNM Tyr i mars 2003, etter tips fra lokale fiskere. I oktober samme år ble havbunnen kartlagt med sonar.

U-864 skal være den første ubåten som ble senket av en annen neddykket ubåt, den britiske HMS Venturer. Vraket ligger på 150 meters dyp.

Kilde: Regjeringen

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar om nattdykking

  Vil du komme i gang med nattdykking eller lære mer om emnet? Frivannsliv holder gratis webinar og forteller om anbefalt utstyr, ulike lyktmodeller, nattjakt og mye mer.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar penger på Aqua Lung LEG3ND

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS