NJFF kritiske til fiskeforbud
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er kritiske til Fiskeridirektoratets forslag om store nullfiskeområder i Oslofjorden, som nylig ble lagt frem.
NJFF kritiske til fiskeforbud
Sjøørretfiske. Foto: Torgeir W. Skancke/NJFF
OSLOFJORDEN

NJFF kritiske til fiskeforbud
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er kritiske til Fiskeridirektoratets forslag om store nullfiskeområder i Oslofjorden, som nylig ble lagt frem.
  12. juli 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Fiskeridirektoratet har pekt på tre alternativer for hvordan livet i Oslofjorden kan komme på fote igjen. Det ene innebærer forbud mot alt fiske i hele Indre Oslofjord samt store områder utenfor både Vestfold- og Østfoldkysten.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er redd det vil slå beina under engasjementet for fjorden, skriver de i en pressemelding.

LES OGSÅ
Mye ulovlig fiske i Oslofjorden


– Vi er ikke prinsipielle motstandere av nullfiskeområder som tiltak, og vi har hele tiden støttet fredning av torsken, sier Sondre Breian, sportsfiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Men dette er et dramatisk og inngripende forslag som også vil ramme urettmessig på høstingen av arter som tross alt har livskraftige bestander og tåler beskatning godt.

Vil frede hele Indre Oslofjord


Breian peker på makrell og sjøørret som eksempler. Disse artene kan man fint fiske med metoder som gjør at sjansen for å få torsk er nær null.

Han forstår at fritidsfiskere er bekymret for fremtiden på fjorden, men er glad for flere av tiltakene Fiskeridirektoratet peker på.

LES OGSÅ
Torsken fredet på ubestemt tid


Det gjelder blant annet forslaget om å fjerne yrkesfiskernes dispensasjoner til å fiske torsk i dagens torskefredningsområder.

– Vi har hele tiden sagt at det er feil at yrkesfiskerne har fått fortsette å fiske på en fredet torskebestand i så dårlig forfatning, sier Breian.

La fisket slutte når du går hjem


– Forbud mot bunntråling og strengere krav til maks- og minstemål på høstbare arter er eksempler på tiltak som bør iverksettes, sier han.

– Dette må komme i tillegg til renseanlegg og andre tiltak for å redusere utslipp til fjorden. I tillegg er det viktig at oppsyn og kontroller intensiveres, samt at informasjonen til fritidsfiskere er god.

LES OGSÅ
Krever forbud mot bunntråling


Flere organisasjoner har omfavnet forslaget fra Fiskeridirektoratet. NJFF forstår behovet for å være tydelige på tiltak, men er bekymret for at man ikke ser bredt nok på konsekvensene.

– Ved et sjablongmessig totalvern, som også inkluderer arter som tåler beskatning, vil man miste mange sportsfiskeres engasjement for fjorden, sier Breian.

Restaurering

Restaurering av Ingedalsbekken i Østfold. Foto: NJFF


Han peker på at det er mange frivillige som legger ned tusenvis av dugnadstimer i å restaurere og forbedre miljøet i Oslofjorden, blant annet gjennom tiltak i gytebekker og elver for sjøørret.

– I tillegg er sportsfiskerne våre «øyne og ører» der ute, og i mange tilfeller har de oppdaget miljøskadelige utslipp eller ulovlig fiskeredskap som de har rapportert videre om.NJFF mener det er bærekraftig bruk som må være veien å gå.

– Ved å stenge vanlige folk ute og «legge lokk» på fjorden, er vi redd for at fremmed­gjøringen bare vil øke, som igjen vil føre til et redusert engasjement på sikt, sier Breian.

Opprinnelig publisert 09.07.2024ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.

 

 

 

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Flott vrakdykking på Sørlandet

    One Ocean Dive Resort utenfor Kristiansand byr på en rekke spennende vrak, flott undervannsnatur og dykk hvor man kan sanke kamskjell og krabber. Ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS