Fem hovedgrunner til at Oslofjorden er i kjelleren
– Fiske, miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter er verstingene, i den rekkefølgen, sier havforsker Johanna Myrseth Aarflot.
Fem hovedgrunner til at Oslofjorden er i kjelleren
Foto: Erling Svensen, Ocean Photo (CC BY 4.0)
HAVMILJØ

Fem hovedgrunner til at Oslofjorden er i kjelleren
– Fiske, miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter er verstingene, i den rekkefølgen, sier havforsker Johanna Myrseth Aarflot.
  Av Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Hun er hovedforfatter bak en fersk rapport som vurderer den samlede påvirkningen vi mennesker har på Ytre Oslofjord, som er pilotområde for analysen.

Forskerne har laget en unik totalvurdering av risikokilder i Ytre Oslofjord. Dette er de fem verstingene:Ytre Oslofjorden er strekningen fra Bastø til og med Hvaler, som også omfatter de to «blå» nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler.

– De fem store påvirkningsfaktorene står for 72 prosent av totalbelastningen i vår nye risikovurdering. De troner på verstinglista fordi de har vid utbredelse, pågår regelmessig, stammer fra flere ulike kilder og kan påvirke flere deler av økosystemet negativt, sier Aarflot.

LES OGSÅ
Mikroplast spredt i hele Norge


Skalldyr, bunnfisk, ålegress, bløtbunnsfauna og fiskeyngel er de delene av økosystemet med høyest risiko for å bli direkte påvirket. I den rekkefølgen.

Noen av «ofrene» blir dobbelt straffet: I første omgang har de høy risiko for negativ påvirkning fra de ulike faktorene.

Derfor forsvinner torsken i Skagerrak


Samtidig trenger de lang tid på å bygge seg opp igjen. Bestander av bunnfisk og leveområder som ålegress er eksempler på dette.

Aarflot presiserer at resultatene fra Ytre Oslofjord ikke nødvendigvis er representative for indre deler av fjorden.

LES OGSÅ
Altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord


– Til det kreves egne vurderinger, sier hun. Forskerne har også vurdert usikkerheten for hver påvirkningsfaktor:

– Vi kan si med høy grad av sikkerhet at økosystemet er eksponert for fiske og næringssaltutslipp. Men det er større usikkerhet knyttet til miljøgifter og mikroplast – altså hvor påvirket økosystemet faktisk er av disse faktorene, sier forskeren.

Havnespy kan invadere Oslofjorden


– Selv om vi kutter all tilførsel i dag, vil mikroplast og miljøgifter fortsette å være til stede i økosystemet i hundrevis av år. Dette kan gi en oppsamling av negative effekter over tid, og er ekstra viktig å ta hensyn til i et bærekraftperspektiv, forklarer Aarflot.

Beregningene er ikke historiske – de sier bare noe om hva som påvirker Ytre Oslofjord mest her og nå.Analysen skal danne grunnlaget for en felles diskusjon om totalbelastningen på økosystemet, sett på tvers av både kilder til påvirkning og forvaltning.

– Resultatene viser helt klart at vi må samarbeide tverrfaglig og på tvers av sektorer for å lykkes med å ta tak i miljøutfordringene i Oslofjorden, sier Aarflot.


Opprinnelig publisert 11.05.2024ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.

 

 

 

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Flott vrakdykking på Sørlandet

    One Ocean Dive Resort utenfor Kristiansand byr på en rekke spennende vrak, flott undervannsnatur og dykk hvor man kan sanke kamskjell og krabber. Ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS