Mindre miljøgifter langs kysten
Nye funn viser at det er lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten en tidligere. Urbane havneområder som Indre Oslofjord er imidlertid et unntak.
Mindre miljøgifter langs kysten
Foto: Christian Skauge
MILJØ

Mindre miljøgifter langs kysten
Nye funn viser at det er lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten en tidligere. Urbane havneområder som Indre Oslofjord er imidlertid et unntak.
  22. mars 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Programmet Miljøgifter i kystområdene (Milkys) rapporterer på funnene fra miljøgiftovervåkning langs norskekysten og Svalbard.

Programmet måler både metaller og organiske miljøgifter i blåskjell, torsk, snegl og ærfugl. Formålet med overvåkninger er å vise nivåer og trender av miljøgifter som finnes langs kysten.

LES OGSÅ
Kjemikalier havner i Oslofjorden


For 2022 rapporterer nå Miljødirektoratet at mange miljøgifter hadde nedadgående tidstrender, både på kort og lang sikt.

Både i blåskjell og torsk var nivåene av miljøgifter stabile eller nedadgående for størstedelen av målingene. Kun en liten del av de totalt 782 tidstrendene som ble utregnet viste økende trender.

Forbud mot farlige stoffer virker


Økende trender kan ses for noen av de samme stoffene som overskrider grenser satt i miljøkvalitetsstandard (EQS).

Indre Oslofjord og urbane havneområder har flest overskridelser av miljøkvalitetsstandarder. Dette gir en indikasjon på høy samlet belastning av miljøgifter på disse stedene.For blåskjell er det tre av de målte miljøgiftene som overskrider grensene som er satt i miljøkvalitetsstandardene.

Av de 24 stasjonene hvor det er tatt prøver av blåskjell ble det funnet nivåer over miljøkvalitetsstandard for kvikksølv på tre steder, for bromerte flammehemmere på 9 steder og for PCB på 11 steder.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Flott vrakdykking på Sørlandet

    One Ocean Dive Resort utenfor Kristiansand byr på en rekke spennende vrak, flott undervannsnatur og dykk hvor man kan sanke kamskjell og krabber. Ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS