Ikke i rute med å redde fjorden
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottok i dag den andre status­rapporten om gjennomføring av tiltakene i Oslofjordplanen. Den viser at tempoet må settes opp for å redde Oslofjorden.
Ikke i rute med å redde fjorden
Trådalger, ofte kalt lurv, dekket overflaten fullstendig i Indre Viksfjord naturreservat i Oslofjorden i sommer. Foto: Hartvig Christie, NIVA
HAVMILJØ

Ikke i rute med å redde fjorden
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottok i dag den andre status­rapporten om gjennomføring av tiltakene i Oslofjordplanen. Den viser at tempoet må settes opp for å redde Oslofjorden.
  7. november 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet, og vurderer status for gjennom­føring av Oslo­fjordplanen, Regjeringens femårige plan for en renere Oslofjord.

Den viser at på samtlige sju innsatsområder er verken kommuner, landbruket, statlige myn­digheter eller andre ansvarlige i rute med å gjøre Oslofjorden frisk.

LES OGSÅ
60 tiltak skal redde Oslofjorden


– Statusrapporten viser at det gjøres en betydelig innsats for å redde fjorden på mange områder. Denne innsatsen vil gi effekt. Sam­tidig ser vi at det går for seint, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Miljødirektoratet har gått gjennom rapport­ering fra 118 kommuner og 21 direktorater, departementer, statsforvaltere og fylkes­kommuner, om hvor langt de er kommet med å gjennomføre tiltak for Oslofjorden.

Altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord


– De mest akutte behovene i Oslofjorden er å få på plass nitrogenrensing ved avløpsanleggene, og tiltak mot avrenning fra jordbruket som kan redusere forurensningen av fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ved omtrent 10 av 50 avløpsrenseanlegg er det i dag konkrete planer om å rense nitrogen, men det pågår fremdeles for mye høstpløying som fører fosfor- og nitrogen ut i fjorden.

LES OGSÅ
Livet i fjorden er sterkt truet


Dette skaper oppblomstring av alger og nedslamming av oppvekstområdene til fisk og annet liv, og det haster med å finne løsninger.

– Avløp, fiskeri, jordbruk og areal­forvaltning i strandsonen er fire områder hvor staten, kommunene og fylkeskommunene må sette opp farten hvis de skal å nå målene for å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden, sier Hambro.

Havforskere roper varsku


Dersom ambisjonene skal oppfylles anbefales det å vurdere slutt på bunntråling i nasjonal­parkene Hvaler og Færder, og i Indre Oslofjord.

– Myndighetene bør også vurdere å innføre fiskeforbud i flere områder, både for yrkes- og fritidsfiskere, skriver Miljødirektoratet.De vil at krav om regulering av høstpløying og strengere gjødselforskrift innføres fra høsten 2024, og mener det haster med forpliktende miljøkrav.

Det er også behov for strengere forvaltning i strandsonen. Overskudds­masser fra bygge­prosjekter brukes til å fylle ut verdifulle gruntvannsområder i Oslofjorden, og ødelegger oppvekstområdene til torsk og andre arter.


Kilde: Miljødirektoratet og RegjeringenANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Vraksafari på Gulen Dykkesenter

    Drømmer du om å oppleve store vrak fra andre verdenskrig? I området ved munningen av Sognefjorden ligger det mye spennende – ikke gå glipp av muligheten i år!

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Nord-Sulawesi – et dykkeparadis

    Indonesia er verdenskjent for sitt unike marine liv, og for mange står Lembeh Strait, Bunaken nasjonalpark og Bangka Island øverst på listen. Critters@Lembeh og Murex gir deg den ultimate dykkereisen – Passport to Paradise.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS