– Vi er sikre på å vinne
– Staten kan ikke få fortsette å ødelegge naturen, i strid med våre egne lover. Vi har både jusen, fornuften og naturen på vår side, sier Naturvernforbundet.
– Vi er sikre på å vinne
Foto: Naturvernforbundet
HAVMILJØ

– Vi er sikre på å vinne
– Staten kan ikke få fortsette å ødelegge naturen, i strid med våre egne lover. Vi har både jusen, fornuften og naturen på vår side, sier Naturvernforbundet.
  Pressemelding fra Naturvernforbundet
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Sammen med Natur og Ungdom har Naturvernforbundet saksøkt staten for å redde Førdefjorden – og forhindre at mange andre naturområder kan bli ødelagt.

I dag ble rettssaken i Oslo tingrett avsluttet, en sak leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen er overbevist om at miljøsiden vinner.

Gruvedumping: Derfor går de til sak


– Det har vært en heftig finale etter mange års kamp. En seier vil bety slutten på at myndig­hetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.

Helt siden 1990-tallet har det vært planer om å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden.

LES OGSÅ
Les alt om Fjordsøksmålet


I 2015 ga staten Nordic Mining tillatelse til å dumpe avgangsmassene i fjorden; nå er tillatelsen på inntil 170 millioner tonn.

Statens egen faginstans, Havforsknings­instituttet, har slått fast at slik deponering er «ikke bærekraftig». Gruveavfallet vil inneholde finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier som vil spre seg over store områder i fjorden.

Førdefjorden: Rikere enn antatt


– Det har vært interessant og ganske trist å høre statens advokater. Det har handlet om temmelig kortsiktig økonomisk gevinst og arbeidsplasser, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom.

– De hevder at de har sjekket miljøkonse­kvensene grundig nok, men det er åpenbart feil, sier hun og viser til at Havforskningsinstituttet har frarådet til gruveprosjektet helt fra start.

LES OGSÅ
Fann raudlista artar i Førdefjorden


– Det er et enda større artsmangfold i fjorden, også av sårbare og truede arter, enn vi har dokumentert før. Deponeringen vil gjøre svært stor skade på disse.

Dette sa seniorforsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet i sitt vitnemål i Oslo tingrett i forrige uke.

Oslo tingrett

Terje van der Meeren fra Havforskningsinstttuttet vitnet i saken i Oslo tingrett. Foto: Naturvernforbundet


Dumpingen vil utslette alt liv i deponiområdet, og partikler vil mest sannsynlig spre seg til store deler av fjorden, ifølge havforskerne.

Da instituttet kartla det planlagte deponi­området i 2021–22, fant de at nettopp deponiområdet hadde høyeste «skåre» for artsrikdom av alle områder de da kartla.

LES OGSÅ
Gruveselskapets avfallsplan står til stryk


I sitt sluttinnlegg i Oslo tingrett slo miljø­organisasjonenes advokat Amund Noss fast at tillatelsene til Nordic Minings gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldige.

Han slo også fast at vedtakene bryter med vannforskriften, EUs vannramme­direktiv og mineralavfallsdirektivet.

Feil oversettelse tillot gruvedumping


Et sentralt punkt i rettssaken, som startet 18. september, har vært en feiloversettelse av vannrammedirektivet:

«Overriding public interest» er oversatt med «samfunnsnytte», noe som gir en langt lavere terskel for å tillate forringelse av vannkvaliteten i fjorden enn det er ment fra lovgivernes side.For Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er rettssaken mot staten den foreløpige slutten på en 12 års kamp for å redde både Førde­fjorden og andre fjorder mot alvorlig forurensning, godkjent av myndighetene.

De har aldri sagt nei til selve gruvedriften, men mener det er uansvarlig å kaste avfallet i sjøen.

Slamutslipp i Førdefjorden


Det ventes dom i saken om en måneds tid. Foran siste dag i retten sa de to organisasjonslederne at de følte seg trygge på å vinne:

– Vi har svært gode juridiske argumenter. Lovverket både i Norge og EU er på vår side. I tillegg har vi både naturen og fornuften på vår side, mener Truls Gulowsen og Gina Gylver.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Fotografit holder fotocamp i Egypt

    Den danske UV-fotospesialisten Fotografit byr på en spennende fotoreise og workshop med individuell undervisning i UV-foto. Turen går til Dive Camp Nakari i april 2024.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS