Rikere enn tidligere antatt
Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall i Førdefjorden får høyeste score for artsrikdom i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet.
Rikere enn tidligere antatt
Arkivfoto av blålange og bambuskorall fra Hardangerfjorden. Foto: Havforskningsinstituttet
HAVMILJØ

Rikere enn tidligere antatt
Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall i Førdefjorden får høyeste score for artsrikdom i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet.
  20. september 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Det er blant annet påvist koraller og rødliste­arter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet. Staten har gitt tillatelse til dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i området.

– Vi kan ikke med åpne øyne ødelegge en av de mest artsrike og intakte fjordene våre. Det finnes alternativer til gruvedumping. Det er på høy tid at dette utdaterte og forurensende gruveprosjektet blir skrinlagt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Slamutslipp i Førdefjorden


Naturvernforbundet påpeker at den nye dokumentasjonen fra Havforskning­sinstituttet viser at kartleggingen som gruveselskapet Nordic Mining fikk utført er altfor dårlig.

– Dette viser at tillatelsen til sjødeponi er gitt på feil grunnlag. Vi ber regjeringen nå om å vurdere denne saken på nytt, sier Gulowsen.

LES OGSÅ
Fjordsøksmålet til retten i september


Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2021 og 2022 to tokt i Vestlandsfjordene, et bunntråltokt og et økosystemtokt. Toktene dekket kysten og fjorder fra Stad i Vestland til Karmøy i Rogaland.– Det er ikkje overraskande at vi finn eit stort og rikt økosystem i Førdefjorden når det gjeld omfang av artar. Men det er eit endå større artsmangfald i fjorden enn kva vi har klart å dokumentere før, også heilt inne ved deponi­området, sier forsker Terje van der Meeren i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettside.

Dumpingen av gruveavfall vil utslette alt liv i deponiområdet, og erfaringer fra andre fjorder med sjødeponi gir grunn til å frykte alvorlige konsekvenser for fisk, bunndyr og andre organismer i store deler av fjorden.Havforskningsinstituttet har hele tiden advart mot prosjektet:

«Deponeringen av gruveavgang i Førdefjorden slik den foreslås vil føre til svært langvarig og betydelig økosystemforringelse og represen­terer etter vår vurdering ikke en bærekraftig bruk av fjorden», skrev de i sin høringsuttalelse i 2019.

Derfor saksøker de staten


Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden, det såkalte Fjordsøksmålet.

Saken kommer til behandling i Oslo tingrett 18. september i år.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Hold varmen når du dykker

    Det er vinterkaldt i sjøen og viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm. Det kan du gjøre med Santi elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS