DNA fra havnespy funnet i Bergen
Havnespy fortsetter å spre seg nordover. Nå er DNA fra den fremmede sjøpungarten for første gang påvist i vannprøver nord for Sognefjorden, og det er også gjort DNA-funn i Bergen.
DNA fra havnespy funnet i Bergen
Havnespy i Engøysundet ved Stavanger. Foto: Rudolf Svensen/Miljødirektoratet
FREMMEDE ARTER

DNA fra havnespy funnet i Bergen
Havnespy fortsetter å spre seg nordover. Nå er DNA fra den fremmede sjøpungarten for første gang påvist i vannprøver nord for Sognefjorden, og det er også gjort DNA-funn i Bergen.
  21. april 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Havnespy har tidligere ikke blitt funnet nord for Sognefjorden. Denne undersøkelsen viser funn av havnespy-DNA i tre vannprøver fra Florø og to fra Måløy, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding..

Dette er en sterk indikasjon på at fremmedarten har etablert seg i disse havnene. I tillegg er det gjort DNA-funn i Bergen havn, på Sotra og Stord.

LES OGSÅ
Går sammen mot havnespy


Havnespy er en fremmed art som opprinnelig kommer fra Japan, og har spedt seg via skipstrafikk. Arten vokser som et teppe på havbunnen, og tar over leveområdene til arter som naturlig hører hjemme der.

Det er nå samlet inn 251 vannprøver som har blitt analysert for havnespy-DNA. Prøvene er tatt langs kysten fra utløpet av Oslofjorden til Trondheimsfjorden.

– Det er havnespy overalt


Havnespy-DNA ble ikke oppdaget i andre fylker enn Vestland og Rogaland. I Rogaland ble det kun funnet havnespy på steder man fra før visste at den fremmede arten har etablert seg.

Havnespy ble påvist for første gang i Norge i Engøysundet i Stavanger i november 2020, og er siden funnet en håndfull steder.

LES OGSÅ
Nye tiltak mot havnespy


– Vi er bekymret over at havnespy sprer seg nordover. Samtidig ser det ut til at spredningen først og fremst skjer via skips- og båttrafikk, og særlig fra båter og installasjoner som først har ligget i ro en lengre periode, sier Hambro.

Hun soer at dette gjør det mulig å sette inn tiltak for å bremse og hindre spredningen, og forhåpentligvis redusere de negative konsekvensene arten har for naturmangfold og marine næringer.

☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:


I 2022 ble havnespy funnet på Kosterøyene i Sverige, like ved utløpet av Oslofjorden. Det er så langt ikke gjort funn i Oslofjorden.

– Fordi havnespy har etablert seg på svensk side like utenfor Oslofjorden har vi brukt ekstra ressurser på å lete i Oslofjorden. Det ble tatt flere prøver i området, men heldigvis ble det ikke gjort noen funn, sier Ellen Hambro.

LES OGSÅ
– Kan spre seg helt til Svalbard


For å følge utviklingen i Oslofjorden gir Miljødirektoratet tilskudd til at Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med Havforskningsinstituttet lærer opp dykkere og piloter av undervannskamaraer.

De skal gjennomføre kartlegginger i havner og områder der det er størst sannsynlighet for at arten kan etablere seg.

Havnespy truer Oslofjorden


Båtsesongen er nå straks i gang for fullt, og båteiere som ferdes i områder med havnespy bes om å være observante og gjøre tiltak for å hindre videre spredning.

Det viktigste man kan gjøre for å hindre spredning av havnespy er å sjekke båten sin og annet utstyr jevnlig, og rengjøre det hvis det har ligget ute i sjøen over lengre tid.Havnespy dør ved uttørking i løpet av én uke, eller ved kontakt med ferskvann i minst seks timer.

Alle aktører som driver skipsfart eller gjennomfører prosjekter i sjø som kan føre til spredning av havnespy, har i henhold til Naturmangfoldloven en aktsomhetsplikt.

Opprinnelig publisert 20.04.2023ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta fridykkerkurs hos ProDykk

    Fridykking har blitt svært populært, og det er ikke uten grunn: Med relativt enkelt utstyr kan man oppleve havets spennende verden! I juni holder ProDykk kurs i fridykking.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS gjør service på alle ventiler

    Gass og Pusteservice i Drøbak er ikke bare et servicesenter for yrkesdykkere og dykkebransjen – de tar imot ventilsett og flasker fra alle dykkere. Kanskje det er på tide med litt vedlikehold?
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS