Øker kontrollen i Oslofjorden
Livet i Oslofjorden og på deler av Skagerrakkysten er i dårlig forfatning, og både torsk og andre arter vil ha behov for beskyttelse i lang tid framover. Nå intensiveres kontrollen.
Øker kontrollen i Oslofjorden
Foto: Fiskeridirektoratet
HAVMILJØ

Øker kontrollen i Oslofjorden
Livet i Oslofjorden og på deler av Skagerrakkysten er i dårlig forfatning, og både torsk og andre arter vil ha behov for beskyttelse i lang tid framover. Nå intensiveres kontrollen.
  11. april 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn og Kystvakten kontrollerer flere av gyteområdene for torsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden.

– Samarbeid mellom de ulike kontrolletatene er svært positivt og gjør arbeidet med å bevare og restaurere livet i Oslofjorden mer effektivt. Det gjør at vi får dekket store områder på relativt kort tid, skriver Fiskeridirektoratet.

☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:


Når temperaturen stiger, dagene blir lenger og våren for alvor melder sin ankomst, øker også aktiviteten og det blir flere folk på sjøen.

I 14 dedikerte gyteområder er det i perioden 1. januar til og med 30. april et forbud mot alt fiske. I fredningsområdene for hummer er det forbudt å fiske med teiner, ruser og garn.

LES OGSÅ
Mindre miljøgifter langs kysten


– Vi har gjennomført ordinære redskapskontoller med faststående redskap, og i utvalgte fredningsområder for hummer, opplyser direktoratet.

Resultatet ble beslag av noen få teiner som sto umerket i sjøen. I henhold til regelverket for fritidsfiskere skal både vak og selve redskapen merkes med eierens navn og adresse.

Lider sultedøden i Oslofjorden


Kontrollene har så langt ikke avslørt mange avvik og ulovligheter. Ifølge Fiskeridirektoratet er det ofte like effektivt å veilede og ha en god dialog med folk på sjøen som å sanksjonere brudd på regelverket.

For å styrke livet i Oslofjorden er det viktig at folk er klar over regelverket som gjelder for både fisking og ferdsel, og at det blir skapt forståelse for at det er nødvendig med til dels strenge tiltak for å redde fjorden.– Kontroll, dialog og møte med folk er viktig, og det vil derfor bli flere kontroller i Oslofjorden framover med hovedvekt på kontroll av torskevernet og med fredningen av hummer, opplyser Fiskeridirektoratet.

I tillegg vil kontrollene også fokusere på de marine verneområdene og ferdselsforbudet i hekketida.

Opprinnelig publisert 03.04.2023ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

  • Gratis grunnkurs i fridykking

    Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke? Nå kan du lære de viktigste tingene og få svar på dine spørsmål hos Frivannsliv.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Bryggelys øker sikkerheten i havna

    En ny serie bryggelys fra Wee Marine AS skal øke sikkerheten i havneanlegg. Ett års utvikling ligger bak serien, som har fått navnet No1. Lysene er konstruert for å tåle store påkjenninger – og for å redde liv på mørke dager og kvelder.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS