Fortsatt svakt for torsken
Havforskerne ser ingen tegn til at torskebestanden i indre Skagerrak eller ytre- og indre Oslofjord har blitt bedre etter at det ble satt inn flere tiltak i 2019.
Fortsatt svakt for torsken
Foto: Petter Baardsen, Havforskningsinstituttet
TORSK

Fortsatt svakt for torsken
Havforskerne ser ingen tegn til at torskebestanden i indre Skagerrak eller ytre- og indre Oslofjord har blitt bedre etter at det ble satt inn flere tiltak i 2019.
  Av Stine Hommedal, Havforskningsinstituttet
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Våre data viser stabilt lave fangster av torsk i hele tiltaksområdet, sier Sigurd Heiberg Espeland, forsker ved Havforskningsinstituttet.

– Dette til tross for at årskullene i 2017 og 2019 var relativt store. Også tall fra yrkesfisket viser en vedvarende nedgang siden 2019.

Torsken fredet på ubestemt tid


Den 15. juni 2019 ble det innført en rekke tiltak for å styrke den sårbare kysttorskbestanden i området.

Havforskningsinstituttet har evaluert tiltakene som hadde som mål å dempe fisketrykket.

LES OGSÅ
Torsk kan også få dykkersyke


– Til nå ser vi altså ingen endring eller positive effekter av tiltakene som ble satt inn, sier Espeland.

– Det har riktig nok ikke gått veldig lang tid. Det pågår fortsatt yrkesfiske innenfor tiltaksområdet, og vi har ikke oversikt over hvor effektivt tiltakene har begrenset fritidsfiske.

– Så kraftig reduserte bestander som vi har i dette området, vil være svært sårbare for fiske, uansett volum, forklarer forskeren.

Torsk

Foto: Havforskningsinstituttet


Det er ikke enkelt å forklare hvorfor det har gått så dårlig med bestanden av kysttorsk i Oslofjorden og Skagerrak.

– Det er flere forhold som spiller inn, og som ofte i naturen så finner vi ikke en årsak. Det er nok summen av alt, sammen, sier HI-forskeren, som skisserer opp flere mulige faktorer.

– Vi ser at leveområdene til torsken har blitt dårligere, at flere steder har det grodd igjen med «lurv», hurtigvoksende alger, og vi ser at temperaturen i overflaten har blitt høyere.

LES OGSÅ
Derfor forsvinner torsken i Skagerrak


Det bor mange mennesker rundt Oslofjorden. Det fører med seg avrenning fra land, forurensning og press på fiskens leveområde, der folk bruker fjøre og fjord til brygger, moringer og fiskeri.

– Og på toppen av det hele kommer klimaendringene. Det er allerede ganske varmt i vannet for torsken her, så livet blir mer krevende når sjøvannet blir enda varmere.

Fikk torsk med ølboks i magen


På tross av alt dette mener forskerne likevel at det er mulig å gjenoppbygge lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter i Skagerrak og ytre Oslofjord.

– Det er klart at ting kan gjøres. Klarer man å bedre miljøforholdene, for eksempel redusere avrenning fra land og samtidig ta vare på gyte- og oppvekstområdene til torsken, så vil man bedre vilkårene for bestanden.Tidligere har Havforskningsinstituttet også gitt råd om å sikre tilstrekkelig store nullfiskeområder.

– Men vi må tåle at det vil ta tid, det viser erfaringer fra andre deler av verden, sier Sigurd Heiberg Espeland.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Hold varmen når du dykker

    Det er vinterkaldt i sjøen og viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm. Det kan du gjøre med Santi elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS