Vil bedre kartlegging av marine arter
Når akvakultursøknader i sjø skal vurderes skal det tas hensyn til sårbart naturmang­fold. Kunnskapen om dette er mangelfull, og nå foreslår Fiskeridirektoratet og Miljø­direktoratet ny metodikk for kartlegging.
Vil bedre kartlegging av marine arter
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)
HAVMILJØ

Vil bedre kartlegging av marine arter
Når akvakultursøknader i sjø skal vurderes skal det tas hensyn til sårbart naturmang­fold. Kunnskapen om dette er mangelfull, og nå foreslår Fiskeridirektoratet og Miljø­direktoratet ny metodikk for kartlegging.
  11. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Det stilles i dag ikke rutinemessig krav om kartlegging av sårbart natur­mangfold som dokumentasjon ved slike søknader, opplyser Fiskeridirektoratet.

Ifølge Miljødirektoratet mangler det kunnskap om viktige sårbare marine arter og naturtyper langs store deler av norskekysten.

Korallrev blir utvalgt naturtype


– Viktige marine arter og naturtyper er i fare, blant annet på grunn av klimaendringer og annen menneskelig påvirkning, sier fagdirektør Jens Chr. Holm i Fiskeridirektoratet.

Forslaget dekker viktige marine naturtyper og ressursområder og marine rødlistearter som kan ta skade av utslipp fra akvakulturvirksomhet.– Oppdrett baserer seg på gode miljøforhold, og er derfor ikke tjent med å ødelegge natur som har høy egenverdi av, sier Holm.

Forslaget er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, og baserer seg på faglige råd fra Havforskningsinstituttet.
Kilde: FiskeridirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

  • Ta dykkelappen hos OFDS før jul

    Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting er bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen når du skal på vinterferie. Meld deg på – Oslofjorden Dykkesenter har et kurs på planen før jul.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Er du interessert i dykkehistorie?

    Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS