Bunnstoff bidrar til forurensning
Miljødirektoratet anbefaler å konsekvensutrede en mulig lokal forskrift for å regulere utslipp av mikroplast og forurensende stoffer fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden.
Bunnstoff bidrar til forurensning
Foto: Christian Skauge
HAVMILJØ

Bunnstoff bidrar til forurensning
Miljødirektoratet anbefaler å konsekvensutrede en mulig lokal forskrift for å regulere utslipp av mikroplast og forurensende stoffer fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden.
  20. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
På oppdrag fra Miljødirektoratet har COWI gjennomført undersøkelser og beregninger av utslipp av mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer på slipper og opplagsplasser for fritidsbåter.

– Beregningene er basert på tall fra prøver og målinger som er gjennomført i tre småbåthavner, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Klimaendringene gir dårligere sikt


Det er usikkerhet ved beregningene, men med den foreslåtte utslippsfaktoren og antall fritidsbåter i Norge har COWI anslått at det årlige utslippet i Norge fra alle opplagsplasser er 9 kg TBT, 2 tonn mikroplast, og 87 tonn kobber per år.

Det vil i så fall utgjøre om lag sju prosent av det norske totalutslippet av kobber. Miljødirektoratet er overrasket over utslippet av tributyltinn (TBT), som ble forbudt i 1990.

LES OGSÅ
Vrakpant på kasserte fritidsbåter


– Vi har ingen sikker forklaring på hva årsaken til funnene er, men det er naturlig å anta at dette skyldes gammel aktivitet, skriver direktoratet.

Kilden til forurensningen er i hovedsak bunnstoffet på båtene. Beregningene i rapporten tyder på at utslippene først og fremst kommer når båtene spyles.

LES OGSÅ: Havnespy truer Oslofjorden


Så mye som 50 prosent av utslippet fra bunnstoffet stammer fra behandlingen av båtene mens de ligger på land, mens resten stammer fra båter når de ligger i sjøen.

Eldre studier har antydet at kun 20 prosent kom fra båter på land. De nye tallene viser at tiltak på land vil ha større betydning enn tidligere antatt.Miljødirektoratet har ved oversendelsen av rapporten til Klima- og miljødepartementet, foreslått å utrede en lokal forskrift for opplagsplasser.

Begrunnelsen for dette er at miljøtilstanden i Oslofjorden er dårlig og at det er svært mange fritidsbåter i området.Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Søk nå for å bli yrkesdykker

    Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. Mandag er det søknadsfrist for kurset som startar til hausten.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Nudibranch Safari 2024 på Gulen

    Nakensneglesafarien på Gulen Dykkesenter er den viktigste møteplassen for entusiaster og eksperter. Den tolvte utgaven av workshopen arrangeres i april.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS