Gruveselskapets avfallsplan står til stryk
Nordic Rutiles plan for avfallet fra gruvedrift ved Førdefjorden er så full av mangler at den ikke kan godkjennes. Det skriver Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i en høring til Miljødirektoratet.
Gruveselskapets avfallsplan står til stryk
Truls Gulowsen og Gina Gylver. Foto: Jørgen Næss Karlsen
HAVMILJØ

Gruveselskapets avfallsplan står til stryk
Nordic Rutiles plan for avfallet fra gruvedrift ved Førdefjorden er så full av mangler at den ikke kan godkjennes. Det skriver Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i en høring til Miljødirektoratet.
  30. september 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Dette står til stryk, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

– Gruveselskapets plan viser tydelig hvorfor de ikke må få lov til å starte gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Nordic Rutile har ikke forstått at avfall er en ressurs og at naturen ikke kan brukes som avfallsplass, sier Gulowsen.

Nordea trekker seg fra gruveprosjekt


Ifølge gjeldende lover, avfallsforskriften og EUs mineralavfallsdirektiv skal det lages en plan for håndtering av avfall fra gruvedrift.

Målet er å redusere avfallsmengden til et minimum, hindre skade på miljøet og sikre at ressurser ikke går til spille. Naturvernforbundet mener at Nordic Rutiles plan for avfallshåndtering ikke gjør noen av delene.

LES OGSÅ
Bare tre land tillater gruvedumping


– Gruveselskapet har misforstått hva en avfallshåndteringsplan er. I stedet for å vise hvordan massene kan brukes og lagres på en måte som ikke skader miljøet, har de bare levert en beskrivelse av avfallet som oppstår i utvinningen, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Dette er rett og slett ikke bra nok. Derfor bør ikke planen godkjennes av Miljødirektoratet, legger hun til.På 24 år ble 60 millioner tonn gruveslam dumpet i Jøssingfjorden. Over 35 år senere er havbunnen fortsatt ødelagt. Mange frykter at de samme vil skje med Førdefjorden. Video: Siv Ystebø/YouTube


Nordic Rutile har planer om å utvinne rutil fra dagbrudd i Engebøfjellet og deponere gruveavfallet i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom understreker at gruveselskapet i sin plan ikke har vurdert andre måter å utvinne på eller alternativer til sjødeponi.

LES OGSÅ
Krever forbud mot trålfiske


De to organisasjonene henviser også til kravene næringsminister Jan Christian Vestre la fram i mai, da han svarte på spørsmål om saken i Stortingets spørretime.

Næringsministeren sa at «andelen overskuddsmasser skal minimeres i alle prosesser, slik at behovet for deponering blir minst mulig, basert på beste tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige drifts- og deponeringsmetoder.»

Avfallshåndteringsplanen til Nordic Rutile er nå ute på høring, og det er ikke bare miljøorganisasjonene som påpeker mangler.

Gruveslam

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom jobber for å stanse dumping av gruveslam i Førdefjorden. Foto: Erling Svensen / Naturvernforbundet


Også Havforskningsinstituttet er kritiske. Havforskerne minner om konsekvensene utslipp av finmalt stein og giftige kjemikalier vil ha på livet i Førdefjorden og lister opp en lang rekke mangler i planen.

Blant annet er det ikke tatt hensyn til mulige utslipp av mikroplast eller håndtering av borevann. I tillegg er hverken avfallsmassene eller håndteringen av dem godt nok beskrevet.

Gruveselskapets plan viser tydelig hvorfor de ikke må få lov til å starte gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.


Havforskningsinstituttet etterlyser også en plan for alternativ bruk av gruveavfallet med sirkulær økonomi som målsetning.

– Vi kan ikke se at denne avfallshåndteringsplanen etterkommer Vestres klare forventninger til selskapet, konkluderer organisasjonene.

Gruvedumping: Derfor går de til sak


I sommer bestemte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom seg for å ta Førdefjord-saken til retten.

De to organisasjonene mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er i strid med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv.

Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen.Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet.

Planen ble levert 5. juli og er nå til offentlig høring. Advokatfirmaet CMS Kluge arbeider nå med en stevning, og saken vil trolig komme til behandling i Oslo tingrett i løpet av 2023.

Kilde: NaturvernforbundetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Norges Dykkeforbund utdanner dykkere etter retningslinjene til CMAS, det internasjonale dykkeforbundet. Utdanningen skjer gjennom dykkeklubbene eller hos autoriserte dykkeskoler. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr også CMAS-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta dykkelappen hos OFDS før jul

    Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting er bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen når du skal på vinterferie. Meld deg på – Oslofjorden Dykkesenter har et kurs på planen før jul.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Er du interessert i dykkehistorie?

    Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS