Vil heve kvikksølv og dekke til vraket
Ekspertutvalget for ubåtvraket U-864 har levert sin anbefaling til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. De anbefaler å hente opp så mye kvikksølv som mulig før vraket tildekkes.
Vil heve kvikksølv og dekke til vraket
Illustrasjon: Kystverket (CC BY-NC 2.0)
VRAK

Vil heve kvikksølv og dekke til vraket
Ekspertutvalget for ubåtvraket U-864 har levert sin anbefaling til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. De anbefaler å hente opp så mye kvikksølv som mulig før vraket tildekkes.
  24. september 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Rapporten fra utvalget ledet av Gro Kielland var imøtesett med stor forventning. Tidligere rapporter har anbefalt tildekking av vraket, mens mange ønsker at det skal heves.

– Utvalget anbefaler en trinnvis prosess for håndtering av U-864, der mest mulig av kvikksølvlasten blir forsøkt fjernet fra vrakdelene og nærliggende sedimenter, før vraket og det mest forurensede området av sjøbunnen dekkes til, sa Gro Kielland i forbindelse med overrekkelsen.

Overrekkelse

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottok rapporten fra utvalgsleder Gro Kielland. Foto: NDF/Flickr (CC BY-ND-NC 2.0)


Arbeidet skal skal gjøres i en trinnvis prosess. Kielland gjorde oppmerksom på at man under arbeidet kan gjøre funn som gjør at risikoen blir for stor.

– Da må man gå direkte til tildekking av både vrak, last og forurensede masser. Heving av lasten kan være bedre enn direkte tildekking, gitt at operasjonen blir vellykket, sa Kielland.

LES OGSÅ
Ekspertutvalg for U-864 er klart


På pressekonferansen kastet Kielland lys over hvordan utvalget har tenkt. De har lagt vekt på at forurensning skal ryddes opp og ikke overlates til kommende generasjoner.

– I dag er det en forventning om at kvikksølv skal tas ut av kretsløpet og i størst mulig grad nøytraliseres, sa utvalgslederen.

U-864

Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer den 9. februar 1945, ca. 2 nautiske mil vest for øya Fedje i Vestland fylke. Ubåten var på vei fra Tyskland, via Norge, til Japan med krigsmateriell. Ifølge historiske dokumenter kan U-864 ha fraktet ca. 67 tonn metallisk kvikksølv, lagret i stålbeholdere i kjølen. Omlag 30.000 m2 av havbunnen omkring vraket er forurenset av kvikksølvet. Kilde: Regjeringen.no


Hun sa også at ekspertutvalget har hatt mer fokus på lokalbefolkningen og lokalt næringsliv enn i tidligere arbeider i forhold til U-864.

– Vi anerkjenner at kvikksølvlasten er en påkjenning som kan påvirke følelsen av trygget, og dermed liv og helse. Vi mener at dette hensynet underbygger at noe annet enn bare tildekking må gjøres, sa Kielland.

LES OGSÅ
Klaget tildekkingen av U-864 inn til ESA


Hun understreket at utvalget anbefaling baserer seg på tilgjengelig info, og at det fortsatt er mange usikkerheter. Blant annet er det ingen som kjenner den nøyaktige mengden kvikksølv i vraket.

– Det var bestilt 67 tonn, men ingen vet nøyaktig hvor mye som ble tatt ombord i ubåten. Man vet heller ikke med sikkerhet hvor hvordan beholderne ble lagret. De lå sannsynligvis i kjølkassen, sa Kielland.

Undervannskart

Vrakgods er observert i det markerte området rundt vraket. Foto: Fra rapporten


Det finnes ingen nøyaktige beregninger av hvor mye kvikksølv som er igjen i vraket i dag, og hvor mye som ble spredd rundt vraket i forbindelse med topederingen.

– Et av momentene som taler mot heving er risikoen forbundet med ammunisjon og torpedoer i vraket. Heller ikke her finnes sikre tall, sa Kielland.

LES OGSÅ
Fant spor av tysk ubåt i krabbe-innmat


Utvalget mener at risikoen ved heving er for stor, men at direkte tildekking er ikke godt nok. Konklusjonen ble derfor å heve kvikksølvlasten og så tildekke vraket.

– Tildekking er det enkleste og tryggeste, men hensynet til lokalbefolkningen gjør at dette ikke er den beste løsningen, sa Kielland.

U-864 ble senket av HMS Venturer


Ekspertutvalget fikk i oppdrag å se på om det finnes ny informasjon, ny teknologi eller nye metoder som medfører at heving av kvikksølvlasten eller helle vraket kan gjennomføres med en lavere risiko enn det som har vært vurdert tidlegere.

Tidligere utredninger i regi av Kystverket har anbefalt tildekking av vraket som det beste alternativet, basert på risiko for kvikksølvforurensning på kort og lang sikt.– Rapporten fra dette kompetente og uavhengige utvalget vil gi regjeringen et godt grunnlag for valg av miljøtiltak. Jeg skal nå sette meg grundig inn i anbefalingene fra utvalget, sier Bjørnar Skjæran.

Han opplyser at rapporten vil bli sendt på høring. Deretter skal regjeringen vedta hvordan den betente saken skal håndteres videre.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

  • Hold varmen når du dykker

    Det er vinterkaldt i sjøen og viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm. Det kan du gjøre med Santi elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS