Nye tiltak mot havnespy
Ozonbobling, bruk av dykkere og målrettet innsats i havnene som er hardest angrepet er blant tiltakene for å begrense miljøskadene av havnespy.
Nye tiltak mot havnespy
Den invaderende japanske sjøpungen Didemnum vexillum, også kjent som «havnespy». Foto: Rudolf Svensen
FREMMEDE ARTER

Nye tiltak mot havnespy
Ozonbobling, bruk av dykkere og målrettet innsats i havnene som er hardest angrepet er blant tiltakene for å begrense miljøskadene av havnespy.
  16. april 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Havnespy har etablert seg flere steder i landet. Nå oppfordrer Miljødirektoratet brukere av småbåthavner til å sjekke båt- og fiskeutstyr jevnlig, og fjerne havnespy på en trygg måte. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann.

–  Båtsesongen er i gang, og fritidsbåteiere og andre brukere av småbåthavner blir nå svært viktige i kampen mot videre spredning av havnespy, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Havnespy har spredt seg nordover


Vanskelig å utrydde – mulig å begrense


Miljødirektoratet, i samarbeid med statsforvalterne, går nå ut med informasjon til de fritidsbåthavnene på Vestlandet som er hardest angrepet av havnespy.

Tiltaket er basert på anbefalinger i en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

LES OGSÅ
Slik vil de stoppe havnespyet


Komiteen vurderer det som svært vanskelig å fullstendig utrydde den fremmede og invaderende sjøpungarten havnespy fra norske farvann.

Dette skyldes artens sprednings- og reproduksjonspotensiale, og erfaringer fra andre land som har problemer med havnespy.

– Det er havnespy overalt


Sammenlignet med andre europeiske land er etableringen av havnespy i Norge fortsatt relativt begrenset.

Komiteens oppfatning er at det skal være mulig å redusere forekomstene av havnespy med målrettede tiltak mot videre spredning, og tiltak for å forhindre ukontrollert vekst i områder hvor sannsynligheten for videre spredning er stor.

LES OGSÅ
Over 40 fremmede marine arter


– Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Havnespy kan få stor innvirkning på artsmangfold, oppdrett og begroing på fartøyer og konstruksjoner som bryggepæler, akvakulturanlegg og oljerigger.

Ta båten opp til tørk


Mens Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet retter seg mot yrkesfiskere og kommersiell skipstrafikk, setter Miljødirektoratet inn hovedinnsatsen mot private båteiere og havner der arten har rukket å etablere seg.

– Det er en samlet innsats på flere områder som må til for å hindre videre spredning av havnespy, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Vær på utkikk etter disse artene


For båteiere som har hatt båt og utstyr liggende i sjøen i vinter, med eller uten havnespy, er det mest effektivt å fjerne eller hindre spredning av havnespy på en av disse fire måtene:

  • Sett båten og utstyr på land til tørk i én uke
  • Spyl og skrap båt og utstyr, og pass på at spylevann ikke havner i sjøen
  • Plassér begrodde objekter i ferskvann i minst seks timer
  • Pakk inn i plast, og fyll med ferskvann som får virke i minst seks timer


Dykkere og ozonbobling


Basert på anbefalingene i den nye rapporten vil det bli testet ut to metoder for å bekjempe havnespy. Det ene tiltaket går ut på at dykkere fjerner alle synlige kolonier i et område der havnespy har etablert seg.

Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet vil også teste ut bruk av ozonbobling mot havnespy i lukkede basseng, for å se om dette kan fjerne arten.Andre studier har vist at havnespy dør av klorin, på grunn av en kjemisk prosess som kalles oksidering.

Siden ozonbobling skaper oksidering har man tro på at denne metoden kan fungere til å fjerne havnespy fra mindre områder.

– Hvis forsøkene blir vellykket vil vi vurdere å bruke metoden i noen av områdene der havnespy har etablert seg, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Hold varmen når du dykker

    Det er vinterkaldt i sjøen og viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm. Det kan du gjøre med Santi elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS