Fremmede arter truer ålegresset
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har kartlagt forekomstene av ålegress langs kysten. Denne viktige biotopen trues blant annet av fremmede arter.
Fremmede arter truer ålegresset
Japansk drivtang og stillehavsøsters. Foto: Graça Gaspar/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) og Hans Braxmeier/Pixabay.com
HAVMILJØ

Fremmede arter truer ålegresset
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har kartlagt forekomstene av ålegress langs kysten. Denne viktige biotopen trues blant annet av fremmede arter.
  21. juni 2021
☒   ANNONSE:
Fremmede arter påvirker naturen på flere måter, for eksempel ved å fortrenge naturlig forekommende arter eller ved at de er bærere av parasitter og sykdommer.

Niva undersøkte 99 ålegressenger som dekker 1.265 mål i indre og midtre del av Oslofjorden i august i fjor. De fant fremmede arter på 22 prosent av lokasjonene.

Japansk sjølyng

Nærbilde av japansk sjølyng, Dasysiphonia japonica. Foto: © Ignacio Bárbara (CC BY-NC-SA 4.0)


Dette er blant artene forskerne fant:

 • Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
 • Japansk drivtang (Sargassum muticum)
 • Japansk pollris (Gracilaria vermiculophylla)
 • Japansk sjølyng (Dasysiphonia japonica)


Alle disse er vurdert til å ha svært høy risiko i fremmedartslista til Artsdatabanken.

LES OGSÅ
Fant invaderende japansk sjøpung


Forskerne venter også at flere såkalte «dørstokkarter» vil kunne etablere seg i Oslofjorden og ellers langs kysten.

Dørstokkarter er fremmede arter som enda ikke er observert i Norge, men som er funnet i våre naboland.

Ålegras

Ålegressengene er viktige oppvekstområder for flere marine arter. Foto: Christian Skauge


Japansk drivtang kan etablere seg i svært tette bestander og på den måten fortrenge andre stedegne arter som ålegress og sukkertare.

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) regner fremmede arter som en av de største truslene mot naturmangfoldet i verden.

FORSKNINGEN BAK ARTIKKELEN
Eli Rinde, Trine Bekkby, Kristina Kvile, Guri Sogn Andersen, Marijana Brkljacic, Marc Anglès d’Auriac, Hartvig Christie, Camilla W. Fagerli, Stein Fredriksen, Siri Moy, André Staalstrøm, og Lise Tveiten (2021): Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden. NIVA-rapport 7605-2021,

Kilde: Miljødirektoratet/NIVA

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar om nattdykking

  Vil du komme i gang med nattdykking eller lære mer om emnet? Frivannsliv holder gratis webinar og forteller om anbefalt utstyr, ulike lyktmodeller, nattjakt og mye mer.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar penger på Aqua Lung LEG3ND

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS