Havpanelet: Ny kurs for verdens hav
– Jordkloden er først og fremst en havplanet, og havets ressurser er både overbeskattet og undervurdert. Dette er ikke bærekraftig, og verdens nasjoner må samarbeide bedre for å sikre rene og produktive hav, sier statsminister Erna Solberg.
Havpanelet: Ny kurs for verdens hav
HAVMILJØ

Havpanelet: Ny kurs for verdens hav
– Jordkloden er først og fremst en havplanet, og havets ressurser er både overbeskattet og undervurdert. Dette er ikke bærekraftig, og verdens nasjoner må samarbeide bedre for å sikre rene og produktive hav, sier statsminister Erna Solberg.
  2. desember 2020
☒   ANNONSE:
På vegne av statsministrene fra Australia, Canada, Fiji, Jamaica, Japan og Portugal, og presidentene fra Chile, Ghana, Indonesia, Kenya, Mexico, Namibia og Palau presenterte statsminister Erna Solberg i dag en ambisiøs tiltakspakke for å omforme havøkonomien globalt, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Disse landene representerer 30 prosent av verdens økonomiske soner til havs, og står nå sammen om en handlingsplan for å sikre et bærekraftig hav for fremtiden.

Havpanelet lanserer hovedkonklusjoner


Verdenssamfunnet er i økende grad avhengig av et rent, rikt og bærekraftig hav. Samtidig er havets globale miljøtilstand alarmerende dårlig og livet i havet alvorlig truet.

De 14 landene i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (havpanelet) forplikter seg nå til en planmessig, bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

LES OGSÅ
Bli med på Dugnad for Havet!


Dette betyr at nær 40 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av de eksklusive økonomiske soner vil være underlagt helhetlige forvaltningsplaner innen fem år.

Panelet oppfordrer samtidig alle andre kyststater til å sikre det samme innen 2030.– Dette er en nødvendig og krevende omstilling for å sikre havet og havøkonomiens fremtid. Havpanelets tiltakspakke er ambisiøs, men realistisk, og samtidig helt nødvendig for å nå bærekraftsmålene. Basert på norske erfaringer, støtte og lederskap skal vi bidra med det vi kan. Vi utfordrer verden til å gi «100 prosent for havet», sier statsminister Solberg.

Marint avfall

Kampen mot forurensning og marint avfall står naturligvis på Havpanelets dagsorden. Foto: Mikes Photography/Pixabay.com


En nøkkelrolle


– Norge er en havnasjon, og jeg legger min og regjeringens kraft i å realisere den tiltakspakken havpanelet legger frem i dag, sier statsminister Erna Solberg.

Havet og havnæringene spiller en nøkkelrolle i gjenreisning av den globale økonomien og i utviklingen av en mer bærekraftig og klimavennlig havøkonomi.

LES OGSÅ
Nå er det haikrise i Middelhavet


Under Covid-19-pandemien har ulike næringer, blant annet shipping, fiske og turisme, mange steder blitt hardt rammet.

– Et sterkt internasjonalt blå-grønt havsamarbeid er viktigere enn noen gang. Vi må beskytte havet bedre slik at vi kan produsere mer helsebringende mat, ren energi, sikre arbeidsplasser og transporten til havs. Uten det blir ikke verdens utvikling frem mot 2030 bærekraftig, sier Solberg.

God havforvaltning haster


Havpanelets tiltaksplan er utviklet med innspill fra utvalgte globale eksperter og et rådgivingsnettverk bestående av privat sektor, sivilt samfunn og internasjonale organisasjoner.

Det er utarbeidet i alt 20 fagrapporter, deriblant en hovedrapport som lanseres parallelt med tiltakspakken.

Disse viser at det haster å utvikle god havforvaltning verden over for å oppnå miljømessige, økonomiske og sosiale mål innen 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

Engangsmasker og hansker forsøpler Middelhavet


Havbaserte næringer og tiltak kan bidra til å sikre verdens mat-, energi- og transportbehov og samtidig stå for opptil 21 prosent av nødvendige årlige reduksjoner i klimagassutslipp innen 2050 for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5-grader celsius.

God forvaltning av ressursene i havet vil skape økt og bærekraftig avkastning av samfunnet ressurser. Investeringer i beskyttelse av havmiljøet og utvikling av havnæringer er ofte svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, men trenger stimulans og tilrettelegging.

En bærekraftig havøkonomi vil ikke bare skape mer velstand, men også bidra til en verden der ressurser fordeles mer likeverdig.

Hitra

De 14 landene i Havpanelet ønsker at 30 prosent av verdens hav skal vernes innen 2030. Foto: Christian Skauge


Havpanelet har fem hovedanbefalinger:


 • Å bruke og dele forskning og data i beslutningsprosesser
 • Å utvikle planer for 100 prosent forvaltning av alle havområder
 • Å mobilisere finansiering ved tiltak som reduserer risiko
 • Å stoppe forurensning fra land
 • Å ta hensyn til alle de verdiene som havområdene representerer


De 14 landene støtter et mål om at 30 prosent av verdens hav innen 2030 skal vernes og beskyttes gjennom marine verneområder og andre effektive arealbaserte bevaringstiltak.

Nasjonal anvendelse av slike tiltak vil avhenge av tilstanden i økosystemene, samt omfanget og kvaliteten på havforvaltningen generelt. Derfor er det globale prosentmålet ikke bindende for enkeltland.

Får 4,6 millioner til å øke kunnskapen


Veien videre


Først og fremst har Havapanelet som mål å utvikle en 100 prosent-tilnærming for kunnskapsbasert, helhetlig forvaltning av landenes kyst- og økonomiske soner.

De fremmer også en rekke konkrete tiltak innen mat, energi, turisme, transport, nye havnæringer, mineraler, klima, kystøkosystemer, forurensning, fordeling, kunnskap, naturkapitalregnskap, data/teknologi og finans.

LES OGSÅ
Klimaendringene truer havet


Havpanelet vil nå utvikles til et bredere internasjonalt partnerskap der flere land og samarbeidspartnere inviteres inn for å gjennomføre panelets tiltakspakke.

Forskning og innovasjon vil fortsette å stå sentralt i en bedre bruk og nyttiggjøring av havet og havets ressurser. FN havforskningstiår 2021-2030 utgjør en internasjonal ramme for dette.

LES OGSÅ
215 millioner til kampen mot plast i havet


Statsminister Erna Solbergs engasjement i havpanelet støttes i det daglige av hele 10 av de andre ministrene i Regjeringen.

I en felles uttalelse sier de at arbeidet i havpanelet viser stort gjennomslag for regjeringens satsing på tvers av innsatsområder, og understreker at verdens havnæringer trenger rene og rike hav.

– Utfordringene holder seg ikke innenfor nasjonale grenser. Derfor vil regjeringen fortsette arbeidet både nasjonalt og globalt for å fremme en bærekraftig blå havøkonomi, sier ministrene.

Maldivene

Havpanelet fremmer flere forslag for bærekraftig turisme. Foto: Pixabay.com


Nasjonal lansering i morgen


Havpanelets strategi er at kunnskap legger grunnlaget for politikk og handling. Norge har verdensledende aktører innen forskning, næringsliv og havforvaltning.

Torsdag 3. desember møter statsministeren ledende representanter fra norsk forskning, næringsliv og frivillige organisasjoner.

De skal presentere sine initiativ for internasjonal oppfølging av havpanelets rapport og gi innspill om hva de mener må til for å realisere havpanelets ambisjoner.

Blant annet vil Anders Opedal i Equinor, Karoline Andaur i WWF, Paul-Christian Rieber i Norges Rederiforbund, Therese Log Bergjord i Skretting, Peter Haugan fra Havforskningsinstituttet og Øyvind Eriksen i Aker delta.

Kilde: Regjeringen.no

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar om nattdykking

  Vil du komme i gang med nattdykking eller lære mer om emnet? Frivannsliv holder gratis webinar og forteller om anbefalt utstyr, ulike lyktmodeller, nattjakt og mye mer.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar penger på Aqua Lung LEG3ND

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS