Tusenvis av nye spøkelsesteiner
Hver gang det er hummersesong havner tusenvis av nye spøkelsesteiner på havbunnen. Siden 2017 har det blitt mistet nesten 100.000 teiner under hummerfisket.
Tusenvis av nye spøkelsesteiner
Foto: Tor André Johannesen
SPØKELSESFISKE

Tusenvis av nye spøkelsesteiner
Hver gang det er hummersesong havner tusenvis av nye spøkelsesteiner på havbunnen. Siden 2017 har det blitt mistet nesten 100.000 teiner under hummerfisket.
  15. juni 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Hvor mange er det som fisker hummer, hvor mange hummer fisker de – og hvor mange teiner ligger igjen på havbunnen?

Vi har hentet inn tall fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og andre kilder for å finne svar på dette.

2017: 35.032 påmeldte. Ifølge Havforsknings­instituttet ble det fanget 454.000 hummer. En undersøkelse viste at 14.500 teiner gikk tapt.
2018: 29.786 påmeldte, 18% færre enn året før. Av disse var 27.989 fritidsfiskere. Det ble fanget 322.000 hummer.
2019: 29.000 påmeldte, og ingen stor endring fra året før. Det ble ikke gjort beregninger for antall fangede hummer eller tapte teiner.
2020: 35.712 påmeldte, en økning på 23% siden året før. Av disse var 34.118 fritidsfiskere. Tallet er det høyeste siden registreringen startet i 2017.
2021: 34.083 påmeldte, en nedgang på 4,59% i forhold til foregående år. Av disse var 32.594 fritidsfiskere.
2022: 34.582 påmeldte, en svak oppgang på 1,45% i forhold året før. Av disse var 33.094 fritidsfiskere.
2023: 35.197 påmeldte til hummerfisket – en økning på 1,6% sammenliknet med i fjor. Av disse var 33.727 fritidsfiskere.

Dersom man legger dette til grunn for å beregne antall fangede hummer og mistede teiner de siste årene, kommer man frem til følgende tall:

År Påmeldte Hummer Tapte teiner
2017 35.032 454.000 14.500
2018 29.786 322.000 12.300
2019 29.000 344.000 12.000
2020 35.724 424.000 14.800
2021 34.088 405.000 14.000
2022 34.583 410.000 14.200
2023 35.197 418.000 14.500
    2.777.000 96.300


Tallene i kursiv er beregnet ut fra et gjennomsnitt av tilgjengelige data.


På sju år har hummerfiskerne altså mistet anslagsvis nesten 100.000 teiner. Det nøyaktige antallet er usikkert, fordi det ikke gjøres undersøkelser hvert år.

Til tross for stor innsats fra blant annet dykkeklubbene, Kystvakten og Fiskeri­direktoratet ligger det svært mange spøktelsesteiner på bunnen og tar livet av hummer, krabber og fisk til ingen nytte.Hummerfisket har naturligvis pågått mye lenger enn siden 2017, og når man vet at det går mange år før teinene brytes ned sier dette noe om det totale antallet spøkelsesteiner langs Norskekysten.

I tillegg kommer alle krabbeteinene som mistes året rundt. Det finnes ikke tall på hvor mye taskekrabbe som tas i fritidsfisket i Norge, eller hvor mange teiner som går tapt. Forskerne vet bare at det er mange.

Dette skjer i en spøkelsesteine:


Panteordning eller miljøavgift


For å komme problemet med spøkelsesfiske til livs bør det innføres en panteordning for hummer- og krabbeteiner, eller en miljøavgift ved kjøp av teiner. Det bør også innføres en avgift for å delta i hummerfisket.

Midlene fra disse ordningene kan gis i støtte til dykkeklubber og andre som bidrar med å hente opp tusenvis av teiner i året, og faktisk gjør noe konstruktivt for å løse problemet.

Spøkelsesteiner

Dette hentet Rogaland UV-Jakt og Fridykkerklubb opp under en ryddeaksjon. Foto: Kristian Sunde Tollaksen


Ikke bærekraftig


Det er langt fra nok å opprette noen få fredningsområder for hummer langs kysten – myndighetene må innføre tiltak som virkelig monner!

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå, men likevel tillater man at dette ikke bære­kraftige fisket fortsetter, uten å sette inn tiltak.

LES OGSÅ
Vil frede hummeren i 10 år


Tall fra Havforskningsinstituttet viser at hummerbestanden er redusert med 92% på 90 år. Mye av årsaken er spøkelsesfiske.

I tillegg til nesten 2,8 millioner hummer som er lovlig fanget de siste fire årene er det store mørketall når det gjelder hvor mye hummer som fanges ulovlig, både i og utenfor sesongen.

Hummeren må beskyttes bedre!


De negative effektene av spøkelsesfiske kommer på toppen av dette, og tar livet av et ukjent antall hummer. Dykkere finner hummer i ca. hver 10 spøkelsesteine.

Ved siden av en miljøavgift bør antall teiner pr. båt reduseres. Det må også vurderes å innføre en fredningsperiode for å gi bestanden en sjanse til å hente seg opp.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Flott vrakdykking på Sørlandet

    One Ocean Dive Resort utenfor Kristiansand byr på en rekke spennende vrak, flott undervannsnatur og dykk hvor man kan sanke kamskjell og krabber. Ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS