Nye regler om yrkesdykking fra skip

En ny forskrift om dykking fra skip skal sikre at dykkere som arbeider ombord på skip får samme vern som dykkere som dekkes av arbeidsmiljøloven. Forskriften trådte i kraft 1. juni i år.

Nye regler om yrkesdykking fra skip
Foto: Jayme Pastoric/U.S. Navy

BRANSJENYTT

YRKESDYKKINGNye regler om yrkesdykking fra skip

En ny forskrift om dykking fra skip skal sikre at dykkere som arbeider ombord på skip får samme vern som dykkere som dekkes av arbeidsmiljøloven. Forskriften trådte i kraft 1. juni i år.

  6. juli 2020
– Målet med den nye forskriften er å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den som har sitt arbeid om bord og som er involvert i dykkeoperasjoner, skriver Sjøfartsdirektoratet.

Den nye forskriften er laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, og har hjemmel i skipssikkerhetsloven.

Skal følge arbeidsmiljøloven

Forskriften innebærer at involverte i dykkeoperasjoner under sjøfartslovgivningen nå skal følge arbeidsmiljølovens regler om utføring av dykkearbeid.

– Det var viktig å få på plass en ny forskrift som harmoniserer regelverket for dykking innen sjøfart med reglene i arbeidsmiljøloven, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Last ned forskriften her
Hensikten med den nye forskriften er at dykkere som arbeider ombord på skip skal få samme vern og sikkerhetsregler som dykkere som dekkes av arbeidsmiljøloven.   LAST NED

Endrer ikke gjeldende rett

Den nye forskriften er bearbeidet etter høringsinnspill som kom inn da Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet sendte forslaget ut på høring i fjor.

Det ble i tillegg foreslått å endre arbeidsmiljølovens virkeområde for å gjøre det tydeligere om et arbeidsforhold faller inn under arbeidsmiljøloven eller sjøfartslovgivningen.

Selv om forskriften om dykking fra skip nå endres påvirker ikke dette gjeldende rett med tanke på om det er skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven eller arbeidsmiljøloven som gjelder for dykkeoperasjoner.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

ANNONSE

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

  • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
  • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
  • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
  • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
  • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
  • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
  • DYKKEREISE: Ponza i Italia
  • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
  • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!

ANNONSE:

ANNONSE:

logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS