Gjelder blåskjellvarselet andre skjell?
Mange lurer på om blåskjellvarselet også gjelder for o-skjell, hjerteskjell, kamskjell og stillehavsøsters. Ifølge Mattilsynet kan man stort sett spise andre skjell når blåskjellene er trygge.
Gjelder blåskjellvarselet andre skjell?
Foto: Christian Skauge
MATAUKE

Gjelder blåskjellvarselet andre skjell?
Mange lurer på om blåskjellvarselet også gjelder for o-skjell, hjerteskjell, kamskjell og stillehavsøsters. Ifølge Mattilsynet kan man stort sett spise andre skjell når blåskjellene er trygge.
  22. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Mattilsynets blåskjellvarsel offentliggjøres hver fredag fra mars til oktober, og melder hovedsaklig om algegiftene Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) og Paralytic Shellfish Poisoning (PSP).

Disse giftstoffene gir henholdsvis diarésykdom og lammelser som påvirker nervesystemet, og det er viktig å sjekke blåskjellvarselet før man sanker skjell.

Dette betyr blåskjellvarselet:


Kan spise skjell
Spis med måte = 15–20 mellomstore skjell
Ikke spis skjell
Intet råd/sommerlokalitet

Algene som produserer DSP er av slekten Dinophysis spp., og PSP produseres av alger fra slekten Alexandrium spp.

I tillegg ser Mattilsynet etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap.

Blåskjell

Mattilsynets blåskjellvarsel forteller om du kan spise blåskjell eller om du bør la være. Varselet gjelder generelt også for flatøsters, o-skjell, hjerteskjell og kamskjell. Foto: Christian Skauge


– Hvis blåskjellene er fri for DSP og PSP, viser erfaringen at andre arter som flatøsters, o-skjell, kamskjell og hjerteskjell også er fri for gift, skriver Mattilsynet.

Det forutsetter at skjellene sankes i næheten av der blåskjellprøvene tas. Det samme gjelder når det advares mot å ikke spise skjell. For stillehavsøsters gjelder egne råd – se nedenfor.

Spesielt for kamskjell


For kamskjell vet man imidlertid at det hovedsakelig er giften ASP som er kritisk. ASP er en gift som produseres av blant annet algen Pseudonitzschia, og gir hukommelsestap (amnesi) i tillegg til forskjellige problemer med fordøyelsen.

Kamskjell er mer mottakelige enn blåskjell for denne giften, og blir mer giftige enn blåskjell i det samme området.

LES OGSÅ
Hvorfor bør ikke blåskjell fryses?


I Norge har det vært svært lite problemer med ASP, men dersom det finnes høye verdier av algen som produserer ASP i et området, vil det også være sannsynlig at kamskjellene i det området er giftige.

Ved funn av ASP langt over faregrensen vil Mattilsynet går ut og advare spesielt mot dette, og de har eget varsel for kamskjell i Øygarden utenfor Bergen.

Østers

For stillehavsøsters har Mattilsynet utarbeidet et eget råd. Skal du plukke østers bør du gjøre det i et område med god gjennomstrømming. Hvis de spises rå må du være oppmerksom på at de kan inneholde virus. Foto: Christian Skauge


Kan man spise stillehavsøsters?


Stillehavsøsters er en attraktiv matressurs, men det er en viss helserisiko forbundet med å spise arten siden skjellene kan inneholde norovirus.

Både stillehavsøsters og flatøsters spises ofte rå uten varmebehandling. Norovirus er den vanligste årsaken til virusbetinget diarésykdom i Norge.– De som høster østers til eget bruk må selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke. Koking og steking vil drepe norovirus, men det er usikkert om damping har tilstrekkelig effekt, opplyser Mattilsynet.

De som omsetter skjell kommersielt er ansvarlig for at skjellene ikke inneholder algegifter, mikroorganismer/smittestoffer, eller miljøgifter i mengder som kan forårsake sykdom.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Norges Dykkeforbund utdanner dykkere etter retningslinjene til CMAS, det internasjonale dykkeforbundet. Utdanningen skjer gjennom dykkeklubbene eller hos autoriserte dykkeskoler. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr også CMAS-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Open Water i Kragerø

    Agder Dykkersenter inviterer alle som har lyst til å begynne å dykke til PADI Open Water Diver grunnkurs. Kurset holdes i Kragerø i juli.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Gratis webinar for rustne dykkere

    Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Da bør du melde deg på Frivannslivs gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS