• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

NATURSTI: Gammel marinarkeologisk skisse over Lossens vraksted i bukta Storen sør for Papperhavn på Hvaler. Her sees blant annet kanoner fra Lossen avtegnet. Nå er det merket undervannssti på stedet, med fem informasjonsskilt.

 

Kulturminnesti under vann åpnet

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Kai Garseg, 25. juni 2012

 

Norges første natur- og kulturminnesti under vann er nå etablert. Stedet er Stolen i Ytre Hvaler Nasjonalpark, hvor fregatten "Lossen" sank i 1717 .

Fregatten Lossen sank i bukta Storen sør for Papperhavn i 1717.

 

Banner

 

 

Pressemelding fra Norsk Maritimt Museum:

 

Utplassering av undervannssti ved Stolen, Ytre Hvaler Nasjonalpark. (Nordic Blue Parks Project) .

 

Vi ønsker med dette å informere om at Norges første undervannssti for dykkere og snorklere nå er etablert ved Stolen på Vesterøy, på det stedet der fregatten ”Lossen” sank i 1717.

 

Samarbeidsprosjekt

 

Undervannstien er et resultat av et skandinavisk samarbeidsprosjekt http://nordicblueparks.com hvor målet er å opprette et nettverk av stier under vann, for dykkere og snorklere rundt omkring i Skandinavia. Målet med disse stiene er å øke bevisstheten omkring miljø og kulturminnevern, og samtidig gi et interessert publikum gode kultur- og naturopplevelser under vann.

 

Skiltet

 

Stedet som er skiltet, ligger på vestgrensen til Ytre Hvaler Nasjonalpark (UTM sone 33 (EUREF89/WGS84), N: 6558239, Ø: 261282). Området ligger innenfor sone A i nasjonalparken, hvor det er restriksjoner på sjøbunnen. Selve stien innebærer ikke noen inngrep da skiltene består av granittblokker, som blir ligger på sjøbunnen. Mellom skiltene går det en line som er festet til granittblokkene, slik at dykkere og snorklere blir guidet fra skilt til skilt.

 

Fem temaer

 

Undervannstien består i alt av 5 skilt med følgende temaer: - Kulturminnevernloven; - Skipets konstruksjon; - Skipets bevæpning; - Flora; - Fauna. I tillegg produserer vi en A4 plastikkplate (som vil være til salg fra lokal forhandler og fra Norsk Maritimt Museum), med tilleggsinformasjon og oversiktskart, slik at hver enkelt dykker kan bringe en slik med seg ned i vannet, når kulturminnet skal besiktiges.

 

Norsk Maritimt Museum nettside

 

Relatert: Natursti under vann på Hvaler

 

 

 

Banner
 Banner


Utdanningsorganisasjoner

Fridykking og uv-jakt