• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

NDF med ambisiøs plan

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Kai Garseg, 23. mars 2012

 

Norges Dykkeforbund avholder denne helgen Dykketinget 2012, og den heteste saken er en meget ambisiøs plan ifm. utdanning og drift av dykkesentre

En av de heteste sakene som skal behandles på Dykketinget 2012 i Bergen helgen 23. til 25. mars, er dette forslaget fra NDFs Utvalg for Oraninsasjonsutvikling, som foreslår en meget ambisøs strategiplan for NDF frem mot 2020.

 

 • Abonner på Dykking!

 

Banner

 

 

Det er NDF' Utvalg for Organisasjonsutvikling som har utarbeidet dokumentet "Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020".

 

Dokumentet beskriver en meget ambisiøs strategiplan for NDF i årene fremover mht. CMAS dykkerutdanning gjennom NDF og drift av 10 regionale NDF dykkesentre. Strategiplanen er et forslag som skal behandles på helgens dykketing i Bergen.

 

Størst på utdanning i 2020

 

En av målsetningene i den forslåtte strategiplanen er at NDF i 2020 skal være den ledende utdanningsorganisasjonen for sportsdykkere i Norge.

 

Fra 368 sertifiseringer i 2010 skal de øke til 3500 sertifiseringer i 2020. Delmål er 700 sertifiseringer allerede i løpet av 2012, 1400 sertifiseringer i 2013, og så en jevn økning videre frem til 2020.

 

Utvalget foreslår at man allerede i sommer skal etablere selskapet CMAS Norden AS - som et ikke kommersielt selskap - og at alt som har med utdanning å gjøre skal driftes gjennom dette selskapet.

 

Den foreslåtte nyetableringen vil iht. forslaget ha en kostnad på til sammen 350.000 i løpet av de to første årene, og skal finansieres av NDF.

 

Etablere 10 NDF Dykkesentre

 

Videre i dokumentet kan man lese at utvalget foreslår at NDF i samarbeide med NDFs klubber og kretser skal etablere 10 regionale NDF Dykkesentre innen 2020. I forslaget heter det at man ønsker å utvikle sentrene som en kjede med formål å bygge en merkevare samt identitet og profil. Et kjedekontor forslås etableres i 2013. Kostnad er satt til 150.000,- og skal finansieres av NDF.

 

Et regionalt NDF dykkesenter skal tilby alle typer av kurs som ligger i NDFs portefølje i dag, turer og aktiviteter, fylling av pustegass og leie og salg av dykkerutstyr. Sentrene bør også kunne tilby overnatting og bespisning for tilreisende gjester.

 

Pilot NDF Dykkesenter

 

Dersom forslaget blir vedtatt under helgens Dykketing er forslagets fremdriftsplan å allerede i år invitere mulige klubber og kretser til være med på å prøve ut konseptet.

 

80% av all dykking i klubbregi

 

Også når det gjelder hvordan dykking i Norge utøves har utvalget ambisiøse planer. De skriver at målsetningen må være at 80% av dykkingen i Norge skal foregå i klubbregi i 2020. Hva prosenten er i dag er ikke tallfestet.

 

For å oppnå målet på 80% foreslår utvalget tre tiltak i neste tingperiode (2012 - 2014). Først og fremst skal dykketurene og opplevelsene rundt klubbens aktiviteter være et sted medlemmer og gjester alltid skal oppleve varme, omtanke, begeistring og entusiasme.

 

Andre tiltak er lederutvikling- og opplæring. Ledere med kvalitet og kompetanse er viktig i klubber, kretser og forbund.

 

Det foreslås også at Norges Dykkeforbund utreder muligheter og konsekvenser en multikontigent vil ha, uten at det er utdypt i dokumentet hva som ligger i begrepet multikontigent.

 

Les hele dokumentet her

 

 

Banner
 Banner


Utdanningsorganisasjoner

Service dykkeutstyr

Fridykking og uv-jakt