• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

Foto: Norsk Luftambulanse

 

Dykkeulykker i 2007

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Christian Skauge, 24. juni 2008

 

Analysegruppen for dykkeulykker, som består av representanter fra NDF, PADI Nordic og DSB, har offentliggjort sin rapport og analyse av to ulykker fra 2007.

 


 

 

 • Abonner på Dykking!

 

 

Analysegruppen går hvert år gjennom alle fatale dykkeulykker blant sportsdykkere i Norge. Hensikten er å finne årsaker og trekke lærdom av ulykkene og det som gikk galt.

 

Rapporten for 2007 er nå klar, med analyse av to ulykker med fatal utgang.

 

Såvidt Dykking kan slå fast dreier den ene rapporten seg om en ulykke som fant sted ved øya Dryna i Midtsund vest for Molde den 30. april 2007, hvor en kvinne omkom under et kamskjelldykk.

 

Den andre ulykken skjedde på Svestad på Nesodden sør for Oslo den 6. april 2007. Her omkom en mann i 30-årene da han ikke klarte å sikre positivt oppdrift i overflaten.

 

Omfattende prosedyre

 

Prosedyrene frem til publisering av rapportene er omfattende, og analysegruppen må ha tillatelse fra politiet i hvert enkelt ulykkestilfelle.

 

Ifølge NDF er saksgangen omtrent som følger:

 

 • Politiet må gjøre ferdig sin etterforskning
 • Det anmodes om innsyn i politiets saksdokumenter
 • Analysegruppen gjennomgår saksdokumentene i fysisk møte (det er ikke lov å ta kopi av politidokumentene)
 • Det utarbeides en anonymisert rapport for den enkelte ulykke
 • Det angjeldende Politidistrikt forespørres om tillatelse til publisering iht. utarbeidet rapport
 • Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig

 

Dette forårsaker at det tar lang tid fra ulykken inntreffer til analysegruppen kan offentliggjøre rapportene. Øvrige ulykker vil bli offentliggjort så snart tillatelse til dette foreligger, melder NDF.

 

Analysegruppen håper at rapportene brukes i det ulykkesforebyggende arbeidet, både i opplæringsøyemed og i det fortløpende arbeidet med å evaluere dykkepraksis i klubber og på dykkesentre.

 

» Last ned rapporten hos NDF

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noDiskuter denne saken på nettet! 
 Banner


Utdanningsorganisasjoner

Fridykking og uv-jakt