• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

 

OSDK Årsberetning 2011

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Kai Garseg, 16. februar 2012

 

Oslo Sportsdykkeklubbs har sendt oss sin årsberetning for 2011. Les om noe av det som skjedde i klubben i året som gikk.

 

 

 


 

 • Abonner på Dykking!

 

Banner

 

 

OSDK årsberetning 2011:

 

Oslo Sportsdykkeklubb besto pr. 31.12.2011 av 26 medlemmer, hvorav 3 støttemedlemmer. 5 medlemmer valgte å ikke betale kontingent, men vi fikk 1 nyinnmelding.

 

Styret har på slutten av 2011 prioritert tiltak for å få rekruttere nye medlemmer, bl.a. gjennom dykking fra ProDykk en gang i måneden. Dette vil få full fokus videre i 2012.

 

Følgende personer ble valgt til tillitsverv i OSDK på årsmøtet i begynnelsen av februar:

 

Leder: Harald D. Pedersen
Øk.ansv.: Terje B. Lorentzen
Sekretær: Curt Jacobsen
Matr.forv.:Derek Strachan
Akt.leder: Geir Langeland
Styrem.: Hans Petter Widerøe
Varam.: 1. Sven-Erik Johansen
2. Rolf Sandved
Revisor: Asbjørn Arnestad
Valgkom.: Jostein Stø
Harald ble valgt som ny leder, Terje B. Lorentzen som ny økonomiansvarlig/ nestleder og Derek som ny materialforvalter, mens Curt, Geir og Hans Petter ble gjenvalgt henholdsvis som sekretær, aktivitetsleder og styremedlem.
Det skjedde ellers ingen endringer av styresammensetningen i løpet av året og det ble holdt 9 styremøter.

 

Medlemsmøter

 

Det ble tradisjonen tro holdt medlemsmøte første onsdag i måneden utenom juli og august, og i år heller ikke oktober, altså 9 ganger inkl. årsmøtet i februar. Alle ble holdt på klubblokalet/ Holtan.

 

OSDK-posten

 

Klubbens avis, OSDK-posten, utkom i 8 numre. Oktobernummeret uteble i år pga sykdom. Redaksjonen besto i år av sekretæren, Curt Jacobsen og Asbjørn Arnestad, som igjen stilte både utstyr og lokaler til disposisjon. Kaffe og lakris har etterhvert blitt et fast innslag. Vi takker for hjelp og servering.

 

Det berygtede julebordet i redaksjonskomiteen er fortsatt bare et rykte!

 

Vi takker årets bidragsytere/fotografer for fine artikler/bilder: Arnt Johnsen fra Sjøtrollet Dykkerklubb (vintertur, Sagakollen), Hans Petter Widerøe (påsketur og sommerleiren), Harald Pedersen tok bilder i påsken, Geir Langeland (Nitroxkurs og -dykk), Terje Loretnzen (sensommerturen), Alice B. Olsen (Kr. H.-turen og krabbe-/ fårikålturen), Curt Jacobsen (Møkkalasa og julebordet). Takk for hjelpen til alle!

 

Dykketurer

 

Det har også i år vært tilbud om søndagsdykking annenhver helg hele året i samarbeid med Sjøtrollet Dykkerklubb, hvor enkelte medlemmer har deltatt. Derutover har vi arrangert en lørdags- eller søndagstur med RIBen vår.

 

Årets vintertur gikk i år til Sagakollen. Geir sto for turen. Påsketuren gikk for sjette gang til Grebbestad. Derek var ansvarlig for denne turen. Deltakelsen på årets Kristi Himmelfartstur til Portør var noe mindre enni fjor. Sommerleiren på Akerøya (Ytre Hvaler Nasjonalpark) ble igjen avviklet med kjernetid de siste to ukene av juli + enkelte helger og grillfesten fallt igjen på siste lørdag i juli. På sensommerturen til Bogøyvær deltok 4 medlemmer. Som vanlig mye fin dykking og god fangst. Mye breiflabb i år. Terje sto som vanlig for turen. Krabbe-/fårikålsturen foregikk som de siste fire årene i telt på Akerøya. Geir var ansvarlig. Høstturen gikk igjen til Solplassen Camping. Litt høstvær må man regne med, men RIB-en vår brakte oss trygt til og fra Svenner Fyr. Turleder var Geir.

 

Dugnader

 

I 2011 påbegynte vi en større maledugnad på Holtan. Denne ferdigstilles våren 2012. Ellers var det som vanlig flere dugnader på klubbutstyret.

 

Utstyr

 

Klubbutstyret har også i år fungert uten store problemer. Terje B. Lorentzen som jobber i rederiet Leif Høegh, klarte å få donert en brukt elektrisk presse til klubben fra et skip som har blitt hugd opp.

 

Internett

 

Det er fortsatt et ønske å få mer informasjon inn på hjemmesiden vår. Dette har vi ikke kommet så mye lenger med, men det er ikke glemt.

 

Badet

 

I 2011 har vi igjen brukt Romsås Bad noensøndager i vinterhalvåret

 

Sosiale aktiviteter

 

Årsfesten foregikk hjemme hos Harald og Nina, hvor en liten gjeng koste seg til langt på natt. Takk til vertsparret. Sommerleiren ble som vanlig avsluttet med grillfest. Årets julebord foregikk igjen på Stortorvets Gjæstgiveri. 18deltakere. Vi takker Geir for fin innsats.

 

SMS

 

Det har vært litt tull med regningene fra leverandøren, men det skal nå være i orden. Odningen har fungert bedre i 2011 enn året før, mest fordi vi nå husker å bruke den.

 

Grasrotandelen

 

I år er det registrert ca. 2600 kr innbetalt fra denne ordningen. En fin måte å støtte sin klubb på, og kjærkomne kroner i kassen.

 

Samarbeidet med Sjøtrollet Dykkerklubb

 

Det har også i år vært gjensidig bruk av klubbenes aktiviteter. Sjøtrollet arrangerte et oppfølgingskurs i foto, hvor OSDK deltok.

 

OSDK's infoside på dykking.no

 

Klubbens nettside www.osdk.net

 

 

Banner
 Banner


Utdanningsorganisasjoner

Fridykking og uv-jakt