• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

Bladet Dykkings annonsefakta 2019NB! Utgave 6/2018 utkommer ca. 18. desember!

 

(PDF - format, m/mer detaljer) / (PDF - format with more details, English)

 

UTGAVE MATERIELLFRIST UTGIVELSESDATO
     
Dykking 1/2019: 7. januar Ca. 10. februar
Dykking 2/2019: 6. mars Ca. 10. april
Dykking 3/2019: 6. mai Ca. 10. juni
Dykking 4/2019: 5. juli Ca. 10. august
Dykking 5/2019: 6. september Ca. 10. oktober
Dykking 6/2019: 6. november Ca. 10. desember
     
Bladet vil normalt være i løssalg ca. 1 uke etter utgivelse.
 
 

Oppføring i Dykkings Bransjeregister: Kr 2.500,- pr år/6 utgaver i bladet.
Inkludert i denne oppføringen er også oppføring på våre internettsider,
med linker til egen hjemmeside og e-post. Avtalen er løpende og fornyes for påfølgende år dersom oppsigelse ikke er oss i hende innen utgaven av november. Bransjeregisteret faktureres etterskuddsvis hvor hvert halvår.

 

LES OGSÅ: Nettannonsering på dykking.no

 

Annonselink på vår nettside (spalten helt til høyre): Kr 1.200,- pr år.

Faktureres for et halvår av gangen, forskuddsvis.

Tekniske Data, nøyaktige formater, ev. utforming av annonse mm.
Ta kontakt med Christian Skauge på tlf. 94 83 32 83 eller e-post: info(a)dykking.no

 
     

 

 

 Banner


Service dykkeutstyr

Foto- og videoutstyr

Fridykking og uv-jakt